Žižka na soudu dějepisců. Od Pelcla k Pekařovi.

22. 1. 2024  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - přednášky

23. 1. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Náhradní program za původně avizovanou přednášku Mgr. Kopala z důvodu nemoci.

Přednáší historik Husitského muzea v Táboře Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Chápání Jana Žižky veřejností 19. a 20. století bylo silně ovlivněno českými dějepisci, kteří v době národního obrození pomáhali při formování národních ideálů. Přednáška se pokusí představit tyto dějepisce i další učence, kteří se při vytváření Žižkova obrazu jednak doplňovali, jednak dostávali do vzájemných sporů. Z nich je nejznámějším tzv. spor o smysl českých dějin, který svedli především T. G. Masaryk a Josef Pekař.