Camera obscura / Vlastní cestou

11. 3. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - lektorské programy

Fyzika a umění mají k sobě někdy blíž, než si myslíme. Přesvědčit vás o tom může nový galerijní program Husitského muzea, připravený k výstavě fotografických obrazů Pavla Talicha. Autor pracuje s camerou obscurou a přednost dává klasickým fotografickým materiálům, které vyvolává tradičním chemickým procesem. Intimní, melancholické, minimalistické co do provedení, o to více hluboké svou výpovědí i o těch nejniternějších pocitech. Výstava je členěna do pěti cyklů reflektujících skutečný život se vším, co přináší.

Co to vlastně znamená jít vlastní cestou? Jak to lze vyjádřit slovy, pohybem či kresbou? Jaká slova nás napadnou, když se řekne LOCKDOWN, BARIÉRY nebo EXITY? Artefiletiku plynule vystřídá „learning by doing“, s tím i fyzikální zákony a prostor gotického sálu Staré radnice ovládne OPTIKA. Přijďte, budeme si trošku povídat, ale daleko víc prožívat, vnímat a tvořit.

Pro žáky středních škol. Doba trvání 120 minut.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a příroda

Vzdělávací obor: Výtvarný obor, Fyzika, integrující téma: Umělecká tvorba a komunikace

Vzdělávací obsahy, učivo: uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační, interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta, role subjektu v uměleckém procesu, elektromagnetické jevy a světlo, optické zobrazování

Metody práce: výklad, dialog, dramatizace, Orffovy nástroje, výtvarné vnímání, tvorba (parafráze, vlastní výtvarné vyjádření), metody emocionálního a racionálního osvojování, metody názorně demonstrační a praktické (model camery obscury, expozice a vyvolání snímku)

PROSÍME, ABY SI ŽÁCI PŘED PROGRAMEM NAINSTALOVALI DO SVÝCH MOBILŮ APLIKACI WORD CLOUD. (nemusí všichni, stačí 4 – 6 žáků)

(https://play.google.com/store/apps/details?id=ice.lenor.nicewordplacer.app&hl=cs&gl=US)

Cena je 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma. Na programu spolupracuje sám autor, proto jej nabízíme pouze ve třech termínech: 28. dubna, 10. května
a 1. června, dopoledne i odpoledne. Rezervujte na tel. čísle 734 570 334 nebo mailem na nimrichtrova@husitskemuzeum.cz.