Projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře

14. 11. 2017  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Projekt IROP

loga-ESIF-MMR

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ULOŽENÍ A PREZENTACE PODSBÍREK HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE
Reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699
Integrovaný regionální operační program, 21. výzva

Posláním projektu je zlepšit podmínky uchovávání a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře, a tím přispět k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění vyššímu počtu návštěvníků.

Výstupy projektu:

 • Vybudování expozice Život na Blatech a Kozácku – Smrčkův dům v Soběslavi (6/2017)
 • Modernizace depozitáře ve Veselí nad Lužnicí (3/2018)
 • Rekonstrukce Památníku E. Beneše v Sezimově Ústí (5/2018)
 • Rekonstrukce Weisova domu ve Veselí nad Lužnicí (8/2018)
 • Vybudování expozice Život ve městě – Weisův dům Veselí nad Lužnicí (5/2019)
 • Vybudování expozičního pavilonu – Weissův dům ve Veselí nad Lužnicí (5/2019)
 • Expozice Soběslavský mincovní poklad ve Smrčkově domě v Soběslavi (6/2020)
 • Modernizace depozitáře v Táboře, č.p. 44 (12/2020)
 • Obnova vybavení depozitáře v Táboře, č. p. 44, zlepšení uložení sbírek (11/2021)

Výsledky projektu:

 • Navýšení návštěvnosti Husitského muzea v Táboře na 100 000 návštěvníků ročně ke dni ukončení projektu
 • 49 nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek
 • Více než sto zrestaurovaných předmětů
 • Zlepšené podmínky ukládání sbírkových předmětů ve 2 zrekonstruovaných depozitářích
 • Zvýšená ochrana sbírkových předmětů z hlediska požární ochrany, ochrany sbírkových předmětů před jejich odcizením, ochrany před nežádoucím vniknutím osob do projektu, ochrany před neoprávněnou manipulací
 • Zlepšené podmínky pro návštěvníky muzea

publicita-IROP1-pic

 

Název projektu Reg. č. projektu Místo realizace projektu Vedoucí projektu
Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699 Jihočeský kraj
1) Tábor (Depozitář v č. p. 44)
2) Sezimovo Ústí (Památník Dr. E. Beneše)
3) Soběslav (Smrčkův dům)
4) Veselí nad Lužnicí (Depozitář a Weisův dům)
Mgr. Jakub Smrčka, Th. D.,
ředitel Husitského muzea v Táboře

[mapa projektu]
HM-logo-prapor_cervene_bile_pozadi_m.png