Projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II

20. 2. 2021  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Projekt IROP

loga-ESIF-MMR

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ULOŽENÍ A PREZENTACE PODSBÍREK HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE
Reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007943
Integrovaný regionální operační program, 76. výzva

Posláním projektu je zlepšit prezentaci sbírkových předmětů prostřednictvím renovace dvou expozic muzea a doplnění expozic o moderní audiovizuální technologie. Projekt je dále zaměřen na ochranu sbírkových předmětů posílením on-line systému sledování klimatu a na restaurování vybraných předmětů ze sbírek muzea s cílem zachovat jejich historickou a kulturní hodnotu. Projekt je realizován od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2023.

Projekt je realizován od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2023, a to v rámci tří na sebe navazujících etap.
Celkové výdaje projektu činí 34 068 478 Kč, přičemž příspěvek EU je 28 958 206 Kč a zbylé výdaje ve
výši 5 110 272 Kč jsou financovány ze státního rozpočtu.

Výstupy projektu:

  • Vytvoření a zavedení efektivního systému sledování klimatu ve všech budovách muzea
  • Renovace expozice Táborské středověké podzemí
  • Renovace expozice Husité
  • Restaurování celkem 428 sbírkových předmětů z 8 podsbírek

Výsledky projektu:

  • Navýšená návštěvnost Husitského muzea v Táboře
  • Zatraktivněné a modernizované dvě základní expozice muzea
  • Zvýšená ochrana všech sbírkových předmětů
  • Zachovaná hodnota vybraných sbírkových předmětů
lidovy-nabytek stare-tisky
podmalby oltar-sv-marka