Projekt IROP

Projekt »Revitalizace knihoven Husitského muzea v Táboře«

Revitalizace knihoven Husitského muzea v Táboře

reg. číslo proj. CZ.06.04.04/00/22_002/0001240

Posláním projektu je revitalizace knihoven Husitského muzea v Táboře a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení knihoven. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 6. 10. 2022 – 31. 12. 2026

Specifické cíle projektu:

• Pořízení dřevěných úložných systémů a kovových regálových systémů

• Zachování hodnoty vybraných starých tisků prostřednictvím jejich restaurování

• Stavební rekonstrukce knihovny Blatského muzea v…

více info

Projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek HMT II dokončen

31. 12. 2023 byl úspěšně dokončen projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek HMT II, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007943 spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt byl zahájen 2. 11. 2020 a podařilo se během něj vybudovat komplexní systém sledování klimatu, renovovat expozice Táborské podzemí a Husité a restaurovat více než 400 sbírkových předmětů. Systém sledování klimatu byl instalován v 9 budovách HMT, 5 budov bylo nově pokryto wi-fi signálem. 149 nových záznamníků teploty, vlhkosti a dalších veličin zajistí správné uložení sbírkových předmětů.

Expozice Táborské podzemí byla obohacena novými modely a…

více info

Projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II

loga-ESIF-MMR

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ULOŽENÍ A PREZENTACE PODSBÍREK HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE
Reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007943
Integrovaný regionální operační program, 76. výzva

Posláním projektu je zlepšit prezentaci sbírkových předmětů prostřednictvím renovace dvou expozic muzea a doplnění expozic o moderní audiovizuální technologie. Projekt je dále zaměřen na ochranu sbírkových předmětů posílením on-line systému sledování klimatu a na restaurování vybraných předmětů ze sbírek muzea s cílem zachovat jejich historickou a…

více info

Projekt Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře

loga-ESIF-MMR

ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ULOŽENÍ A PREZENTACE PODSBÍREK HUSITSKÉHO MUZEA V TÁBOŘE
Reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699
Integrovaný regionální operační program, 21. výzva

Posláním projektu je zlepšit podmínky uchovávání a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře, a tím přispět k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění vyššímu počtu návštěvníků.

více info