Projekt »Revitalizace knihoven Husitského muzea v Táboře«

13. 2. 2024  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Projekt IROP

Revitalizace knihoven Husitského muzea v Táboře

reg. číslo proj. CZ.06.04.04/00/22_002/0001240

Posláním projektu je revitalizace knihoven Husitského muzea v Táboře a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení knihoven. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 6. 10. 2022 – 31. 12. 2026

Specifické cíle projektu:

• Pořízení dřevěných úložných systémů a kovových regálových systémů

• Zachování hodnoty vybraných starých tisků prostřednictvím jejich restaurování

• Stavební rekonstrukce knihovny Blatského muzea v Soběslavi

• Zlepšení provozní manipulace se starými tisky

Očekávané výsledky projektu

• Zlepšení podmínek pro uchovávání knižního fondu

• Uchování historických knižních publikací v lepším stavu

• Zvýšení kapacity pro ukládání knih

• Nahrazení nevyhovujícího materiálu (dřevotříska) pro uchovávání knihovních fondů

• Zlepšení zázemí pro knihovníky i badatele


Realizované aktivity

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven

• Revitalizace knihoven – rekonstrukce prostor Knihovny Blatského muzea v Soběslavi a Veselí
nad Lužnicí (podlahy, omítky, výměna akumulačních kamen)

• Ochrana knihovních fondů – pořízení kompaktorů a dřevěných prosklených knihoven pro
uložení knihovních fondů v Rožmberském a Smrčkově domě v Soběslavi

• Technické vybavení knihoven – výpůjční a odkládací pulty s badatelským pracovištěm, židle
pro badatele a pracovníky knihovny

• Restaurování sbírek knihovních fondů – zpracování podrobných restaurátorských záměrů pro
jednotlivé knihy, restaurování celkem 38 knih z 15. – 18. století

• Evidence a dokumentace knihovních fondů – pořízení knižního skeneru

Přehled zdrojů financování (CZK)

Celkové zdroje: 9 945 704,57
Celkové nezpůsobilé výdaje: 0,00
Celkové způsobilé výdaje: 9 945 704,57
CZV bez příjmů: 9 945 704,57
Příspěvek Unie: 6 961 993,20
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování): 2 983 711,37
Podpora celkem: 9 945 704,57