CHVÁLA VLASTI

26. 9. 2018  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - koncerty

Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku republiky

Husitské muzeum | Gotický sál Staré radnice | Tábor, Žižkovo náměstí 1
20. 10. 2018, 19:00

Pěvecké sdružení moravských učitelů
sbormistr Jiří Šimáček

Vstupné: předprodej 100 / 70 Kč; na místě 120 / 90 Kč

Na programu česká sborová tvorba od romantismu po současnost (Smetana, Křížkovský, Janáček, Dvořák, Martinů, Suchoň, Grossmann) a světová duchovní hudba (Česnokov, Janczak, Bartholdy, Biebl).

PSMU_Praha_Pěvecké sdružení moravských učitelů (PSMU) založil Ferdinand Vach, významný pedagog a skladatel. Podařilo se mu ze studentů a absolventů kroměřížského Pedagogia sestavit vynikající mužský sbor, s nímž si vytkl za cíl oprostit se od moravského provincionalismu a doznívající vlastenecké nostalgie. Položil tak základy moderní sborové interpretaci, opřené o suverénní technickou dokonalost a umocněné stylovou vytříbeností a hlubokým procítěním ideového obsahu, s nutností zcela nové koncepce umělecké práce – progresivní dramaturgie, vyspělá hlasová kultura, absolutní intonace, zpěv zpaměti. PSMU přispělo k obohacení národní kultury i tím, že podnítilo založení nových pěveckých sborů, ale také vznik četných a osobitých sborových děl.

Koncert je součástí říjnového rozloučení s gotickým sále Staré radnice, který bude z důvodu rekonstrukce a restaurování od listopadu 2018 do září 2020 nepřístupný. Po celý říjen 2018 bude prohlídka sálu a krátkodobých výstav zdarma.

Z programu:

B. Smetana: Věno
P. Křížkovský: Utonulá
A. Dvořák: Zavedený ovčák
L. Janáček: Ach,vojna,vojna
B. Martinů: V tom zeleném boří, Ej,Janík, Janík, U téj Bíléj hory
J. Grossmann: Mirogoj (na slova Jiřího Wolkra, 1976)
F. Biebl: Ave Maria
P. Česnokov: Sovet prevěčnyj (Raduj sa)
P. Janczak: Miserere, Kyrie
F. M. Bartholdy: Beati mortui
O. Halma: Za starú Breclavú
J. Šoupal: Aničko, dzievečko, Panimamo
E. Suchoň: Ej, dziny, dziny, dom