doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

20. 2. 2017  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Nezařazené @en

Profesní životopis

Vzdělání:

 • habilitace na Masarykově univerzitě v Brně – doc. (2002)
 • externí aspirantura na Archeologickém ústavu AV ČR – CSc. (1993)
 • FF Univerzity Karlovy v Praze, obory prehistorie a dějepis – PhDr (1982)

Pracovní zkušenosti:

 • Husitské muzeum v Táboře; vedoucí Archeologického oddělení.
 • 2002 – dosud přednáší archeologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
 • 1978 – dosud archeolog Husitského muzea v Táboře

Odborné zaměření

 • specializace na archeologii středověku a novověku s důrazem na dějiny osídlení, historická řemesla, hmotnou kulturu, památkovou péči a oborovou metodologii

Členství v odborných společnostech a komisích:

 • člen česko-německo-rakouské společnosti „Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/Oberösterreich, West- und Südböhmen“
 • předseda Jihočeské archeologické komise
 • člen redakční rady recenzovaného časopisu „Archeologické výzkumy v jižních Čechách“
 • člen mezinárodní Vědecké rady a redakční rady recenzovaného časopisu „Husitský Tábor“