Objevujeme muzeum

11. 3. 2015  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro mateřské školy

Program je určen pro předškoláky (5 – 6 let). PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU JE ZIMA. 

Anotace: Přijďte s dětmi hravě a interaktivně prozkoumat budovu staré táborské radnice a dozvědět se,  co je to vlastně muzeum.  Co je to sbírka a proč lidé věcí sbírají? Kdo a proč chodí do muzea a kdo v něm pracuje?  Jak se máme v muzeu chovat? Dokážu najít předměty podle obrázku? Jaké poklady ukrývá archeologické pískoviště? Co najdu v táborském podzemí? A můžu si v muzeu i hrát a zpívat?

Klíčová slova: muzeum, sbírka, minulost, současnost, dříve, nyní

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč,  poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace) Dítě a společnost, Dítě a svět.

Vzdělávací nabídka:

  • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.),
  • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování,
  • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností,
  • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije,
  • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění,
  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu,
  • smyslové a psychomotorické hry.

Metody práce: slovní (vyprávění, dialog, vysvětlování), názorně demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem), metody situační, metody inscenační, didaktická hra, objektové učení.

Konkrétní podobu a náplň lektorského programu je možno upravit o domluvě s učitelem.

Doba trvání: 60 minut

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 40,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.