PAMATUJ!

8. 3. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - koncerty
Davidova hvězda JUDE

Pietní akt na památku obětí holocaustu a happening PAMATUJ!

Pořádá spolek  Hadasa společně s pěveckými sbory Hlahol Tábor, Domino a Nokturno Sezimovo Ústí za podpory Odboru kultury a cestovního ruchu města Tábora a Husitského muzea v Táboře.

NEDĚLE 13. 3. 2016 od 15 hod.

Tábor, kostel sv. Filipa a Jakuba v parku pod Kotnovem a starý židovský hřbitov (Korandova ul.)

PAMATUJ! 2016 - letáček

Akce je pořádána vždy v neděli blízkou termínu 7./8. 3., kdy v roce 1944 proběhla v koncentračním táboře Osvětim jedna s masových vražd československého obyvatelstva židovského původu, zcela záměrně uskutečněná Hitlerem ke dni narozenin prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Mezi desítkami tisíc československých Židů, kteří nepřežili holocaust, bylo také 1200 občanů (včetně starců, žen a malých dětí) z měst a obcí Táborska.
Zveme Vás, abyste spolu s námi vzpomenuli na tyto zcela nevinné oběti genocidy vykonané uprostřed evropské civilizace a vzdali čest jejich památce. V programu vystoupí pěvecké sbory, zazní poezie a zpěv s klavírním doprovodem v podání sester Evy a Ludmily Peřinových a v závěru budou zapáleny svíce u pomníků na starém židovském hřbitově a společně bude zpívána československá hymna, s níž dle autentických svědectví mnozí spoluobčané odcházeli na smrt.