PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

20. 2. 2017  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Nezařazené @en

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 1999 – 2004 doktorské studium: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, obor: české dějiny
 • 1992 – 1997 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor: kulturní dějiny
 • 1990 – 1995 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor: čeština – dějepis

Pracovní zkušenosti:

 • 2010 – dosud Husitské muzeum v Táboře; zástupce ředitele, vedoucí historického oddělení
 • 2012 – dosud Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd; přednášející
 • 1997 – dosud Husitské muzeum v Táboře, kurátor, historik
 • 2011 – 2014 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra ekonomiky a managementu; přednášející
 • 1997 – 2006 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra cestovního ruchu; přednášející

Odborné zaměření:

 • vedoucí historického výzkumu v Husitském muzeu v Táboře se zaměřením na prezentaci a propagaci dějin husitství včetně husitských tradic v moderní době
 • dějiny válečnictví v pozdním středověku a raném novověku
 • politická kultura stavovské společnosti v českém státě v pozdním středověku a raném novověku
 • dějiny českých královských měst na příkladu města Tábora v pozdním středověku a raném novověku

Členství v odborných společnostech a komisích:

 • vedoucí redaktor recenzovaného vědeckého časopisu Husitský Tábor
 • člen výboru Společnosti Husova muzea v Praze