Karel Valter

3. 4. 2023  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Nezařazené @en, Tváře jižních Čech

(17. 2. 1909 České Budějovice – 17. 11. 2006 Tábor)

Jedním z nejvýznamnějších výtvarníků, přesahujícím svojí tvorbou jihočeský region 20. století, byl táborský malíř, grafik, pedagog a hudebník Karel Valter, rodák z Českých Budějovic. Od mládí směřoval k hudbě, zvláště k jejímu komponování. Hrál výborně na housle a klavír. Valter vystudoval (1928) kreslení a matematiku na učitelském ústavu v Českých Budějovicích. Po absolutoriu nastoupil v menšinové škole v Českých Velenicích. V roce 1931 se Valter stal členem výtvarné a literární skupiny Linie. Pravidelně se účastnil společných výstav svými obrazy, grafikou a podmalbami na skle. V roce 1938 byl přijat do SJV (Sdružení jihočeských výtvarníků). Za protektorátu působil jako pedagog v Mladé Vožici a později v Táboře (1940), kde spolupracoval s táborským divadlem na jevištních návrzích a scénické hudbě. Nejdramatičtějším obdobím jeho života byla čtyřicátá léta. V únoru 1943 byl za účast v odboji zatčen gestapem. Zprvu byl vězněn v Táboře, poté v Terezíně, v Kladně, a pak do konce druhé světové války v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Po válce Karel Valter vyučoval na táborských základních a středních školách. Od začátku šedesátých let vedl výtvarný obor v Lidové škole umění (nyní ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře), ve které vyučoval až do roku 1972. Působil ve skupinách Kolektiv a Index, v letech 1966–1968 vedl krajskou organizaci SČVU (Svazu českých výtvarných umělců) v Českých Budějovicích. V této době vznikaly jeho tempery, kresby, grafiky a první papírotisky. Po odchodu do důchodu se intenzivně věnoval krajinomalbě, pro inspiraci jezdil se svým náčrtníkem na Jistebnicko, Mladovožicko, Kaplicko. V roce 1972 se stal členem Unie výtvarných umělců (dnes Asociace jihočeských výtvarníků – AJV). Za vrcholné období Valterovy tvorby jsou považována díla z období 1980–2000, vyznačující se zralostí, osobitostí a barevnou expresivitou. Svým nezaměnitelným výtvarným rukopisem maloval přírodu, jihočeskou krajinu, její půvaby, dramatičnost i skrytá poselství.

text: Lenka Zajícová

Tváře jižních Čech 2023