Virtuální prohlídka výstavy Tábor 600 let

3. 11. 2020  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Events, Muzeum on-line, Virtuální prohlídky, Výstavy


[přímý link]

Šest století dějin není pro obyčejné evropské město mnoho. Město Tábor však obyčejné – i na evropské poměry – není. Významné výročí založení husitské obce na hoře Tábor odkazuje k jedné z nejslavnějších, ale také nejvíce diskutovaných kapitol našich národních dějin. Tábor není spjat pouze s husitstvím, i v následujících staletích zažívalo město vzestupy a strázně.

Výstava chce představit v souhrnném pohledu bohatství historie města od husitských dob po současnost. Dlouhodobá reprezentativní výstava je umístěna v pěti sálech Galerie Stará radnice na Žižkově náměstí 1 v Táboře. Základní řazení témat výstavy se řídí časovou posloupností, zároveň sledujeme každé téma v jeho vývoji směrem k dnešku. Počátky husitské obce jsou spojeny s náboženstvím a působením církví v Táboře. Další část představuje válečné dějiny města včetně velkých obléhání v 15., 17. a 18. století. Poté projde návštěvník dějinami táborských nemocnic, aby mohl být seznámen s problematikou vody na Táboře. Další velké téma představují spolky, sportovní kluby, zájmová a umělecká sdružení, jakož i výrobní podniky a firmy. Zajisté není možné zmínit všechny, zastavíme se alespoň u významnějších z nich. Uveďme zde např. pivovar, sladovnu, tabákovou továrnu nebo budování první elektrifikované dráhy v tehdejším Rakousku-Uhersku vedoucí z Tábora do Bechyně, jež se pojí s osobností českého „Edisona“ Františka Křižíka.

Výklad posledních desetiletí v historii Tábora otevře připomenutí tragédie židovských spoluobčanů v souvislosti s nacistickou okupací a heydrichiádou. V oné temné době sehrál Tábor smutně proslulou roli jako sídlo německých represivních orgánů. Poválečný rozvoj města dokreslují modely Pražského předměstí a visutého mostu přes Jordán.

Výstava se skládá z textových výkladů, bohatého obrazového materiálu, ilustračních kreseb a pochopitelně zajímavých trojrozměrných exponátů ze sbírek Husitského muzea. Vizuální podoba výstavy, její grafika a ilustrační kresby jsou výsledkem práce studentek a studentů ateliéru Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity Plzeň, pod vedením akad. mal. Renáty Fučíkové. Výstava je tak společným projektem Husitského muzea a jmenovaného vysokoškolského pracoviště.

Výstava potrvá od 12. září 2020 do 31. října 2021 v běžných otvíracích hodinách expozice Husitského muzea na Staré radnici.

sutnarka logoc-energy_logo_1image001600 města Tábor - logo červené