45. seminář knihovníků muzeí a galerií 2021

29. 8. 2021  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - akce

21. – 22. 9. 2021 | CUT –⁠ Centrum Univerzita Tábor

Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s. a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR pořádá 45. seminář knihovníků muzeí a galerií 2021.

 Program_45. knihovnický seminář 2021

Přednášky proběhnou v CUT –⁠ Centrum Univerzita Tábor, 1. patro, posluchárna B 203.

https://mapy.cz/s/letakecaje

Konferenční poplatek ve výši 400 Kč lze uhradit na místě při prezenci účastníků. Přednášející a čestní hosté poplatek neplatí.

Během semináře bude zajištěno drobné občerstvení, další možnosti stravování jsou přímo v budově CUT, v hotelu Palcát a v blízkém okolí (bistro Barbados, restaurace u Rytíře, Kozlovna u Františka, indická restaurace, cafe Atlantis, Jídelna Dusík).

 V souvislosti s epidemiologickou situací prosíme o dodržování aktuálních vládních nařízení. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zúčastnit 45. celostátního semináře knihovníků muzeí a galerií a těšíme se na společné shledání.

Objednání ubytování provádí každý účastník semináře individuálně.

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ:

https://www.visittabor.eu/ubytovani?bsgrid-col60-filter%5Bkategorie%5D%5B0%5D=2&bsgrid-col60-filter%5Bq%5D=

Hotel Palcát https://hotelpalcat.cz/

Hotel Tábor www.hoteltabor.eu

Hotel Grand grandtabor.cz

Hotel Dvořák www.lhdvoraktabor.cz

Hotel Zimní stadion http://www.tzmt.cz/hotel-zimni-stadion/

Ubytování Beseda www.restaurace-beseda.cz

Penzion Kostnický dům www.kostnickydum.cz

Penzion na hradbách https://pension-na-hradbach.penzion.cz/

Penzion Hradební www.penzionhradebnitabor.cz

Penzion Alfa www.pensionalfa.cz

Penzion Modrá růže https://www.booking.com/

Staroměstský penzion Tábor www.staromestsky-penzion.com

 

Informace a dotazy vyřizuje Monika Vlasákováe-mail: vlasakova@husitskemuzeum.cz, tel.: 778 495 152

logobar.ces.poz