Archív – akce

Táborská muzejní noc

31. 5. 2024 | 19:00 – 23:00 | festival

V rámci Táborské muzejní noci můžete zavítat do Táborských městských galerií, objektů Husitského muzea v Táboře, Muzea čokolády a marcipánu, Muzea lega a Muzea pivovarnictví.

více info

Otevírací doba Velikonoce 2024

Velikonoce 2024 | Stará táborská radnice | otevírací doba

expozice Husité – středověké podzemí – gotický sál – muzejní obchod

27. 3. „Škaredá středa“ – otevřeno 10-17 hod.

28. 3. „Zelený čtvrtek“ – otevřeno 10-17 hod.

29. 3. „Velký pátek“ – zavřeno

30. 3. „Bílá sobota“ – otevřeno 10-17 hod.

31. 3. „Neděle velikonoční“ – otevřeno 13-17 hod.

´1. 4. „Pondělí velikonoční“ – otevřeno 13-17 hod.

více info

Poslední noc mistra Jana

16. 3. 2024 | 18:00 | Gotický sál | Stará táborská radnice | Žižkovo nám. 1 | divadelní představení

Podle Husových listů z Kostnice
scénář a režie Václav Diviš, hraje Sušické divadlo ochotníků

Vstupné 250 / 200 Kč

Zanícený divadelník, publicista, učitel a kněz, v pravém smyslu slova šumavský buditel Václav Diviš, nabízí

více info

Tábor III.

Moderní doba 17811989 | publikace

Autorský kolektiv:  Lukáš Fasora, Miroslav Novotný, Jaroslav Šebek, Jitka Vandrovcová, Lenka Vandrovcová, Jiří Vaníček

Záměr dokončit souhrnné podání dějin Tábora jako výsledku moderního historického bádání již spěje ke zdárnému ukončení. Mnohaleté výzkumy týmů historiků v nespočetných archivních fondech, zpracování velkého objemu dat ze starší literatury, ale i z nedávných archeologických objevů, to vše se zhodnotilo v závěrečných dvou svazcích třísvazkového díla, jež popisuje historii našeho města od husitských počátků do obnovení demokracie po roce 1989.

více info

Slavnostní uvedení obnovené expozice Husité

21. 2. 2024 | 17:00–19:00 | Stará radnice | Tábor, Žižkovo náměstí 1

Slavnostní uvedení obnovené expozice Husité s doprovodným programem (komentované prohlídky nové expozice / středověká hudba Dei Gratia).

V rámci slavnostního uvedení obnovené expozice proběhne představení knihy Tábor III. Moderní doba 1781–1989

více info

PAMATUJ!

10. 3. 2024 | 15:00 | Park pod Kotnovem | Kostel sv. Filipa a Jakuba | Starý židovský hřbitov | pietní akt

Pietní akt na památku obětí holocaustu z Táborska

Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s městem Tábor a spolkem Hadasa pořádá tradiční vzpomínkový pietní akt PAMATUJ! k uctění památky obětí holocaustu spojenému se čtením jmen. V programu vystoupí pěvecké sbory HLAHOL Tábor a DOMINO Tábor.

více info