Archa proti arše – husitské války a jejich důsledky

5. 2. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

23. 3. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

přednáší PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., Husitské muzeum v Táboře

Po vypuknutí husitské revoluce zažily země koruny české patnáct let téměř nepřetržitých bojů mezi husity a katolíky, ale někdy i mezi husity navzájem. V české historické paměti jsou tyto válečné události spjaty s téměř neustálým vítězstvím husitských zbraní. Proč byla husitská taktika tolik úspěšná, a podařilo se protivníkům nalézt úspěšnou odpověď?

V přednášce se pokusíme najít odpovědi na položenou otázku a zároveň se podívat na nejvýznamnější epizody husitských válek z hlediska našich současných znalostí pramenů husitské doby. Podíváme se také, jaké byly politické důsledky válečných střetnutí a nakolik ovlivnily další osudy českého státu v neklidném 15. století.

vstup zdarma