Archív – přednášky

Operativní technika STB

6. 2. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší PhDr. Daniel Povolný, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.

Pod pojmem operativní technika se v StB skrývalo poměrně široké spektrum technických prostředků, jimiž mohla StB získávat nejrůznější informace. Vedle nejznámějšího prostorového odposlechu a

více info

Žižka na soudu dějepisců. Od Pelcla k Pekařovi.

23. 1. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Náhradní program za původně avizovanou přednášku Mgr. Kopala z důvodu nemoci.

Přednáší historik Husitského muzea v Táboře Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Chápání Jana Žižky veřejností 19. a 20. století bylo silně ovlivněno českými dějepisci, kteří v době národního obrození pomáhali při formování národních ideálů. Přednáška se pokusí představit tyto dějepisce i další učence, kteří se při vytváření Žižkova obrazu jednak doplňovali, jednak dostávali do vzájemných sporů. Z…

více info

Jan Žižka z Trocnova (a Barrandova). „Největší hrdina a vojevůdce našeho národa“ v populárních (filmových) obrazech

PŘEDNÁŠKU MGR. PETRA KOPALA UVEDEME V NÁHRADNÍM TERMÍNU. 

23. 1. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 

Mgr. Petr Kopal, Ph.D., Ústav pro studium totalitních režimů Praha

Přednáška se zabývá hlavně tím, čemu se říká historismus nebo též druhý život. Zaměří se na populární obrazy trocnovského hrdiny čili Jana Žižky z Trocnova, které vznikly a staly se populárními hlavně v průběhu 19. a 20. století a k nimž posléze přispěl i film, nejnověji pak „nejdražší český film“ Jan…

více info

Zikmundova strana v Jižních Čechách

20. 2. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší Mgr. Lukáš Reitinger, Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Problematika strany krále Zikmunda během husitské revoluce na jihu Českého království (v Bechyňském a Prácheňském kraji) se od ostatních regionů odlišuje zejména ve dvou rovinách. Kromě specifického postavení táborské obce a Oldřicha z Rožmberka

více info

Obléhání hradů za husitských válek

9. 1. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší Mgr. Jan Kypta, archeolog z Národního památkového ústavu.

Dobývání fortifikací bylo složitou a vleklou operací s nejistou nadějí na úspěch. Úpravy terénu a pozůstatky středověkých obléhacích prací, které se dochovaly na našem území, nemají jinde v Evropě obdobu. Obléhání a boje u Vyšehradu, Karlštejna či

více info

Kostelní betlémy na Táborsku

7. 12. 2023 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší Mgr. Ludmila Mikulová, Husitské muzeum v Táboře

K Vánocům neodmyslitelně patří i betlémy. V adventním čase nás Ludmila Mikulová z Husitského muzea seznámí s kostelními  jesličkami. Ve své přednášce ukáže historii výroby a stavění betlémů od nejstarších dob, přes středověký rozvoj, likvidaci za Josefa II., až po současné podoby betlémářství.

více info