Boží bojovníci

2. 1. 2023  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro II. stupeň ZŠ

PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU I V PODZEMÍ JE ZIMA!!!

Anotace: O kolik let zpátky se musíme vrátit, když mluvíme o pozdním středověku? Proč se říká husitům boží bojovníci? Co znamená přijímání pod obojí? Byl Jan Žižka hrdina nebo loupežník a vrah? Jak se 15 let náboženské občanské války podepsalo na životě obyčejných lidí? Pojďte s námi nahlédnout do nejvýznamnější epochy českých dějin a zkusme společně odhalit, o co vlastně šlo a jaký vliv měly husitské války na další vývoj Evropy.

Klíčová slova: Jan Hus, husitská revoluce, Žižkův vojenský řád, polní vojska, vozová hradba, husitské zbraně, náklady na válku

Cílová skupina: 7. – 8. třída ŽŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: husitství, reformace a jejich šíření Evropou

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané

Metody práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty.

Doba trvání programu: 120 minut + v případě zájmu cca 30 minut na prohlídku celé expozice Husité

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Cena je 70,- za žáka.

Program se odehrává jen v některých místnostech expozice Husité. Pokud máte zájem o prohlídku celé expozice, počítejte s tím ve vašem časovém harmonogramu. Vstup do expozice po programu je zdarma.

PARKOVÁNÍ V TÁBOŘE