Jak žili naši předkové I.

8. 10. 2018  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ

Lektorský program ke stálé expozici Život na Blatech a Kozácku pro I. stupeň ZŠ

Místo konání: Smrčkův dům, Soběslav (nám. Republiky 111)

Anotace: Objevte s námi, jak žili ještě nedávno naši předkové. Máme se dnes lépe nebo pro samý shon a spěch zapomínáme na to, co je důležité? Dokázali bychom žít v minulosti? Co ukrývá koutnice? K čemu sloužil roubík a proč ho dávali mládenci děvčatům jako dárek? Kdy si lidé oblékali sváteční kroj a jak se lišil ten blatský od kozáckého? Co je to selské baroko? A jak se mohli všichni vejít do jediné světnice?

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Místo, kde žijeme,  Lidé a čas

Učivo:

Obec (město), místní krajina – její části, minulost a současnost obce (města)

Naše vlast – domov, krajina, národ

Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života

Regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost

Metody práce: dialog, diskuse, vyprávění, výklad, individuální i skupinová práce, projekce, ukázky

Doba trvání: 90 min.

Vstupné: 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme od dubna do října (včetně pondělí), 734 570 334 nebo mailem na nimrichtrova@husitskemuzeum.cz.