Pro I. stupeň ZŠ

Neporazitelní husité

PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU I V PODZEMÍ JE ZIMA!!!

Anotace: Nejnavštěvovanější program Husitského muzea je vám k službám! Kdo jsou husité a co měli za lubem? Jak je to s tím kalichem?  Co znamená přijímání pod obojí? O kolik let se musíme vrátit, když mluvíme o pozdním středověku? Kdo byli Jan Hus a Jan Žižka? Jak válčili husité a proč bylo tak těžké je porazit? A co si zkusit obsadit husitský vůz, potěžkat si okovaný cep či vyzkoušet na vlastní kůži kroužkovou košili?

více info

Oheň, kámen, kov a hlína aneb Od lovců mamutů k tajemným druidům

PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU JE ZIMA. V OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY NEJSOU TOALETY, LZE POUŽÍT WC VE STARÉ RADNICI (ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ, 5 MINUT CESTY)

Edukační program navazující na část expozice v Bechyňské bráně.

Místo konání: Bechyňská brána, Kotnov, Tábor

Anotace: Pravěk – to je celá věčnost! Jde o nejdelší období lidských dějin a zahrnuje vše od doby ledové a lovců mamutů až po rozvinutou keltskou kulturu, která nás dodnes inspiruje a přitahuje svým tajemstvím. Pravěk je prababičkou věků, obdobím před-historickým, časem, o kterém se dozvídáme pouze z předmětů, které nám…

více info

Jak žili naši předkové I.

Lektorský program ke stálé expozici Život na Blatech a Kozácku pro I. stupeň ZŠ

Místo konání: Smrčkův dům, Soběslav (nám. Republiky 111)

Anotace: Objevte s námi, jak žili ještě nedávno naši předkové. Máme se dnes lépe nebo pro samý shon a spěch zapomínáme na to, co je důležité? Dokázali bychom žít v minulosti? Co ukrývá koutnice? K čemu sloužil roubík a proč ho dávali mládenci děvčatům jako dárek? Kdy si lidé oblékali sváteční kroj a jak se lišil ten blatský od kozáckého? Co je to selské baroko? A jak se mohli všichni vejít…

více info

Savci Táborska

S ohledem na plánovanou rekonstrukci Rožmberského domu v tomto roce program nenabízíme. Děkujeme za pochopení.

Aktivizační edukační program k expozici Příroda Táborska
Místo konání: Rožmberský dům, Soběslav

Anotace: Věděli byste, kolik druhů netopýrů se vyskytuje na Táborsku? Jaký je rozdíl mezi daňkem a jelenem? Čím se liší sudokopytník od lichokopytníka? Která zvířata na Táborsku jsou ohrožená, která jsou chráněná a která již vymizela?

více info

Jan Hus na Kozím hrádku

Anotace:

Nebýt Josefa Švehly, o Kozím hrádku bychom se dočetli už jen v odborných publikacích. Jak mohlo kdysi vypadat místo, kde kázal sám mistr Jan Hus? Co přivedlo slavného kazatele a reformátora na jih Čech a jak dlouho se tu zdržel? Co se stalo s hrádkem pak? A co s tím vším má společné Sezimovo Ústí?

více info

Opevněné město Tábor

PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU JE ZIMA. V OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY NEJSOU TOALETY, LZE POUŽÍT WC VE STARÉ RADNICI (ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ, 5 MINUT CESTY)

Anotace: Co je to barbakán, cimbuří nebo bašta? Které hradbě se říká parkánová? Kdo založil město Tábor? Jak dlouho odolávalo jeho důmyslné opevnění nepřátelům a kam se poděly hradby dnes? Účastníci programu se společně s lektorem vydají na cestu po zbytcích táborské fortifikace a zjistí, jak jednotlivě obranné prvky fungovaly.

více info