Jan Hus na Kozím hrádku

15. 8. 2016  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ

Anotace:

Nebýt Josefa Švehly, o Kozím hrádku bychom se dočetli už jen v odborných publikacích. Jak mohlo kdysi vypadat místo, kde kázal sám mistr Jan Hus? Co přivedlo slavného kazatele a reformátora na jih Čech a jak dlouho se tu zdržel? Co se stalo s hrádkem pak? A co s tím vším má společné Sezimovo Ústí?

Klíčová slova: Jan Hus, reformátor, Kozí hrádek, středověká společnost, středověké opevnění, klatba, založení Tábora, Josef Švehla, koncil v Kostnici

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas

Učivo:

  • Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí
  • Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, státní svátky a významné dny
  • Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,
  • Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem.

Lektorský program je realizován v přírodě s využitím potenciálu naučné stezky okolo Kozího hrádku. Husitské muzeum v Táboře jej nabízí v době od května do září. Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334).

 Cena lektorského programu je 90 Kč za žáka včetně vstupného na Kozí hrádek, pedagog má vstup zdarma.