Karel Valter (1909 – 2006)

18. 6. 2019  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

Katalog k výstavě táborského malíře a pedagoga pořádané Husitským muzeem v nově otevřené Galerii Ambit.

Redaktorka katalogu, kurátorka výstavy: Mgr. Lenka Zajícová

Husitské muzeum v Táboře 2019 / ISBN: 978-80-87516-52-2

cena: 40,-

Redaktorka katalogu, kurátorka výstavy: Mgr. Lenka Zajícová

Fotografie: Zdeněk Prchlík ml.

Grafická příprava: Vlastimil Slabý

Tisk: RAIN tiskárna s.r.o. Jindřichův Hradec

Náklad: 400 výtisků

Vydalo Husitské muzeum v Táboře v roce 2019

Vydání první

ISBN: 978-80-87516-52-2