Publikace

František Bolech a hudební život v Táboře

Ludmila Peřinová | Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Mezinárodní společnost Oskara Nedbala v Táboře za podpory Táborského symfonického orchestru Bolech | ISBN 978-80-87516-91-1

Prodejní cena 100 Kč

Kniha František Bolech a hudební život v Táboře představuje jednu z nejvýznamnějších postav táborského kulturní historie. František Bolech (16. 1. 1852 – 1. 2. 1924) byl nejen dirigentem, klavíristou, organizátorem, spoluzakladatelem Městské hudební školy a Hudebního spolku, ale také profesorem na táborské hospodářské akademii, výzkumníkem, odborným publicistou a městským zastupitelem. Publikace popisuje jeho všestranně působící osobnost, větší část je věnována Bolechovu působení v hudebním životě města. Většina…

více info

Tábor III.

Moderní doba 17811989 | publikace

Autorský kolektiv:  Lukáš Fasora, Miroslav Novotný, Jaroslav Šebek, Jitka Vandrovcová, Lenka Vandrovcová, Jiří Vaníček

Záměr dokončit souhrnné podání dějin Tábora jako výsledku moderního historického bádání již spěje ke zdárnému ukončení. Mnohaleté výzkumy týmů historiků v nespočetných archivních fondech, zpracování velkého objemu dat ze starší literatury, ale i z nedávných archeologických objevů, to vše se zhodnotilo v závěrečných dvou svazcích třísvazkového díla, jež popisuje historii našeho města od husitských počátků do obnovení demokracie po roce 1989.

více info

Richard Lauda, známý neznámý

Vydalo Husitské muzeum v Táboře 2023 | ISBN: 978-80-87516-87-4 | katalog k výstavě

Prodejní cena 150 Kč.

Letošní nejrozsáhlejší výstava Blatského muzea v Soběslavi představuje to nejlepší z díla akademického malíře Richarda Laudy, rodáka z Jistebnice a účastníka táborského kulturního života. Výstavu pořádáme u příležitosti 150. výročí jeho narození. K vidění budou Laudovy olejomalby, akvarely, kresby, grafiky i knižní ilustrace s krajinářskými a figurálními motivy.

více info

Helena Schmaus Shooner, Zrcadlo duše, přírody a světla/ The Mirror of Soul, Nature and World

Vydalo Husitské muzeum v Táboře 2023 | ISBN: 978-80-87516-83-6 | doprovodná publikace k výstavě

Prodejní cena 430 Kč.

Retrospektivní výstava česko-kanadské výtvarnice Heleny Schmaus Shoonerové nabídne pohled na autorčinu bohatou uměleckou tvorbu, kterou se výrazně prosadila v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století v zahraničí. Po roce 1995 se natrvalo vrátila zpět do Bechyně, kde se věnovala charitativní a umělecké činnosti.

Děkujeme rodině Heleny Schmaus Shoonerové a jednotlivým autorům vzpomínek za poskytnutí fotografií.

Sbírkové předměty představené v této knize pocházejí se sbírek Husitského muzea v Táboře, Městského muzea…

více info

Hana Masopustová „Volný let s hudbou“

Vydalo Husitské muzeum v Táboře 2023 | ISBN: 978-80-87516-88-1 | katalog k výstavě

Prodejní cena 150 Kč.

Obrazy, akvarely, kombinované techniky… Jihočeská výtvarnice Hana Masopustová představí svoji poslední tvorbu inspirovanou hudbou mnoha žánrů (Rock 60. a 70. let, Bebop, Jazz, hudební minimalismus atd.). Téma letu je oblíbeným a častým motivem jejích obrazů. Autorka se snaží pomocí výtvarných her a parafrází hledat styčné body mezi hudbou a malbou pomocí abstraktních výrazových prostředků. Ale nejen to, oblíbené hudební interprety často portrétuje a vyjadřuje tak svoji úctu a lásku k nim.

více info

Miroslav Petřík, grafiky | kresby | obrazy

Vydalo Husitské muzeum v Táboře 2023 | ISBN: 978-80-87516-85-0 | katalog k výstavě

Prodejní cena 150 Kč.

Retrospektivní výstava současného týnského grafika a malíře. Týnský grafik a malíř Miroslav Petřík (*1959) představí svoji rozmanitou tvorbu zastoupenou grafickými technikami (suchá jehla, lept, akvatinta), kresbami pastelem, malbami akvarelem a olejovými barvami s náměty krajiny, portrétu, zátiší, architektury nebo s hudebními motivy.

více info