Kronika mojí velké války – Václav Trešl

17. 12. 2018  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

Skutečný příběh člověka v nelidské době

ed. Zdeněk Vybíral | ilustrace Václav Šlajch

cena 400,-

Vzpomínky Václava Trešla na 1. světovou válku ožívají na stránkách jeho vlastního rukopisu. Z Vídně zasažené válečnou horečkou nás přenese na frontu do Karpat a Haliče. V ruském zajetí autor poznal život v carské říši na sklonku její existence. Sledoval ruskou revoluci v přímém přenosu a zhrozil se její bolševické podoby. Vstoupil do československých legií, s nimiž prošel celou anabázi od Zborova až po odjezd do nové vlasti přes polovinu světa. Původní deníkové záznamy se mění ve strhující vyprávění, místy válečného dramatu, místy dobrodružného cestopisu. Svou opravdovostí působí v čtenáři pocit, že se ocitá uvnitř napínavého děje.

Ve snaze přiblížit Trešlovy zážitky současnému publiku spojili své síly badatel a výtvarník. Historik Husitského muzea v Táboře Zdeněk Vybíral (*1971) se zabývá kulturními dějinami českého pozdního středověku a raného novověku, osmanskou expanzí do střední Evropy a rovněž moderními dějinami Ruska. Ilustrátor a tvůrce komiksů Václav Šlajch (*1980) vyučuje knižní ilustraci na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, na Západočeské univerzitě v Plzni.

Vydala Euromedia Group, a. s. – Knižní klub v edici Universum, 2018

www.knizniklub.cz