Pavel Piekar: Tváře jižních Čech

13. 4. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív – výstavy

  1. 1. 5. – 19. 11. 2023 | nám. T. G. Masaryka | exteriérová výstava

Slavnostní zahájení výstavy proběhne prostřednictvím komentované prohlídky v rámci Táborské muzejní noci 26. 5. 2023 od 17 hodin za účasti autora Pavla Piekara.

Exteriérová výstava reprodukcí barevných linorytů na 16 panelech od táborského grafika a předsedy Sdružení českých umělců grafiků Hollar Praha Pavla Piekara, který patří v současnosti mezi výrazné české představitele techniky vícebarevného linorytu.

Bytostný grafik a kreslíř Pavel Piekar se bezmála třicet let věnuje portrétní tvorbě, která čítá na 250 jmen světových i českých osobností z oblasti historie a umění. Výběr podobizen pro exteriérovou výstavu „Tváře jižních Čech“ je dán, jak regionálním působením portrétovaných, kteří měli nebo mají k jižním Čechám určitý citový vztah a místní vazbu, tak v neposlední řadě i geniem loci malebné jihočeské krajiny a zdejších obyvatel, která jim byla a je inspirací. Každá grafika zpodobňuje jednu tvář zasazenou do určitého prostředí na barevném pozadí příznačnou pro portrétovanou osobu. Kurátorkou výstavy a autorkou textů je Lenka Zajícová (Husitské muzeum v Táboře)

Výstava vznikla ve spolupráci Husitského muzea a města Tábor.

Medailony zobrazených osobností