přednáška SVATÝ JAN HUS

1. 2. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - přednášky

Přednáškový sál Husitského muzea, nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor, čtvrtek 25. 2. 2016 od 17:30.

Mgr. Ota Halama, Th.D., Evangelická teologická fakulta UK:

Svatý Jan Hus. Kult Jana Husa a Jeronýma Pražského v 15. a 16. stol.

přednáška z cyklu Jeronýmova akademie | plakátek ke stažení |

hus-bilek-tabor

Přednáška s obrazovým doprovodem nabízí vhled do dějin svátku 6. července a úcty, kterou na našem území po své smrti požívali mistr Jan Hus a mistr Jeroným Pražský do Bílé hory. Přednášející se pokusí odpovědět mj. na otázky: Kdo kostnické mučedníky kanonizoval? Kdo byli jejich ctitelé? Jak byl Hus využíván v boji jednotlivých směrů české reformace? A také, proč se vytratila původní Husova podoba z naší paměti?

HUS-JERONYM