Ročenka Husitského muzea v Táboře 2015

20. 2. 2017  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Publikace, Ročenka HM

Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2015 | ISBN 978-80- 87516-26- 3
Grafická úprava Lucie a Ivan Mrázovi | Vytiskl PBtisk Příbram

zdarma

Obsah:

Výroční zpráva za rok 2014 5
Jakub Smrčka a Daniel Abazid

Táborská městská kancelář a její písemnosti ve středověku 58
Petra Fetrová

Hřbitovní kostel svatého Marka v Soběslavi v období raného baroka 62
Tomáš Hladík

Lidový kroj na Blatech 76
Jiřina Langhammerová

Veselí nad Lužnicí v kontextu falzátorské činnosti Oldřicha II. z Rožmberka 84
Karel Maráz

60 let od úmrtí archeologa, historika a učitele Františka Lískovce 112
Petr Menšík

Veselí, Mezimostí a okolní krajina ve středověku a raném novověku 114
Robert Šimůnek

Nové texty k tradici Březanova díla o Rožmbercích 143
Petr Šťovíček – Zdeněk Žalud

Složitá osobnost ve složité době: Karel Weis 150
Lubomír Tyllner