Jak žili naši předkové II.

8. 10. 2017  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro II. stupeň ZŠ

Lektorský program ke stálé expozici Život na Blatech a Kozácku pro II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Místo konání:  Smrčkův dům, Soběslav (nám. Republiky 111)

Anotace:Objevte s námi, jak žili ještě nedávno naši předkové. Staňte se na chvíli badateli a odhalte tajemství sbírkových předmětů. Skříň nebo truhla? K čemu sloužil roubík a proč ho dávali mládenci děvčatům jako dárek? Kdy si lidé oblékali sváteční kroj a jak se lišil ten blatský od kozáckého? Jaké jsou typické prvky selského baroka? Kde se ukrývá mariogram a jaká je jeho symbolika?

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství

Učivo: Naše obec, region, kraj – místní tradice

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi

Metody práce: dialog, diskuse, vyprávění, výklad, individuální i skupinová práce, projekce, ukázky

Doba trvání: 60 – 90 min.

Vstupné: 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme od dubna do října (včetně pondělí), objednávky na telefonním čísle 734 570 334 nebo mailem na nimrichtrova@husitskemuzeum.cz.