Táborský rodák Oskar Nedbal

19. 10. 2021  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Publikace

Ludmila Peřinová | cena 250 Kč | ISBN 978-80-87516-70-6

V prodeji v muzejním obchodě Husitského muzea, Stará táborská radnice

Kniha Táborský rodák Oskar Nedbal je rozčleněna do tří hlavních celků. První kapitola představuje mezinárodně uznávaného umělce jako violistu Českého kvarteta, dirigenta a skladatele v chronologickém kontextu osobních i profesních událostí.

Druhá část sleduje Nedbalovu spolupráci s táborským Hudebním spolkem, u jehož zrodu v roce 1877 stál skladatelův otec Karel Nedbal, a zabývá se též vztahem umělce k místní hudební škole. Tato témata nebyla dosud takto podrobně zpracována. Text vychází výhradně z táborských pramenů – zejména rukopisné kroniky Hudebního spolku a materiálů ze Státního okresního archivu Tábor.

Závěrečný oddíl knihy mapuje činnost Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala v Táboře od jejího založení v roce 2011 do současnosti. Kniha vychází u příležitosti 90. výročí tragického úmrtí Oskara Nedbala v chorvatském Záhřebu na Štědrý den roku 1930.


PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. je předsedkyní Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala, kterou v Táboře v roce 2011 založila. Tento spolek úzce spolupracuje s Husitským muzeem, Divadlem O. Nedbala, ZUŠ O. Nedbala i odborem kultury a cestovního ruchu města Tábora. L. Peřinová pedagogicky působí na Konzervatoři České Budějovice a ZUŠ O. Nedbala Tábor. Věnuje se hudebně organizační, badatelské a publikační činnosti. Kromě desítek statí v odborném tisku vydala i knižní publikace, např. Česko-anglický a anglicko-český hudební slovník (spoluautor Jan Spisar) nebo Rozhovory u klavíru. Vystupuje též jako zpěvačka a recitátorka. Od dětství tvoří autorskou poezii.