Zapomenutý čas dějin… Československo v letech 1945–1950

19. 10. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

1. 12. 2022 | 17:30 | augustiniánský klášter – přednáškový sál

Přednáší Mgr. Martin Tichý, historik Ústavu pro studium totalitních režimů Praha.

Česká společnost v létě 1945 hleděla přes všechny útrapy války s nadějemi do dalších let. Jednalo o čas budování státu a společenských proměn, a tak život v obnoveném státě v ničem nepřipomínal dvacetiletí první republiky. Většina lidí s nadšením realizovala teze o národní a sociální (socializující) revoluci a účastnila se voleb v květnu 1946, věřila v systém Národní fronty… až se nakonec v únoru 1948 ocitla na prahu nové reality: rychle se upevňujícího komunistického panství. Co způsobilo, že třetí republika bez užití násilí nejsilnější politické strany přešla od systému limitované demokracie k režimu s totalitárními ambicemi? A jak tento čas z kloubů vymknutý žili naši předci. Lidé z měst a vesnic. Mohou archívy poodkrýt nové skutečnosti, díky nímž bychom lépe pochopili jejich smýšlení a jednání? A co my o této době skutečně víme?

zdarma / bezbariérový vstup

plakát Tichý