Záslužné jest stavět město

2. 12. 2022  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro II. stupeň ZŠ

PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU JE ZIMA. V OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY NEJSOU TOALETY, LZE POUŽÍT WC VE STARÉ RADNICI (ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ, 5 MINUT CESTY)

Anotace: Kostel, radnice, klášter – tři pilíře středověkých měst. Proč se stavěla města a kdo je mohl zakládat? Jaké instituce a úřady ve městě sídlily?  Jaké prvky městského opevnění chránily obyvatele před nepřáteli? Jakou funkci měl lokátor? A jak s tím vším souvisí krysař z města Hamelnu?

Klíčová slova: typologie měst, lokátor, kolonisté, patron, donátor, vzhled středověkého města, obrana města, obyvatelé středověkého města, městské instituce, obrana města, historie města Tábora.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: kultura středověké společnosti, struktura středověké společnosti

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané

Metody práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků, řešení problémového případu, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem.

Místo konání: Bechyňská brána, Kotnov

Doba trvání: 120 minut

Program nabízíme od května do října, a to ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Trvá 90 minut a je nutné skupinu předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, 734 570 334), . Vstupné je 70,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.

PARKOVÁNÍ V TÁBOŘE