Opevněné město Tábor

11. 3. 2015  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ

PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU JE ZIMA. V OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY NEJSOU TOALETY, LZE POUŽÍT WC VE STARÉ RADNICI (ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ, 5 MINUT CESTY)

Anotace: Co je to barbakán, cimbuří nebo bašta? Které hradbě se říká parkánová? Kdo založil město Tábor? Jak dlouho odolávalo jeho důmyslné opevnění nepřátelům a kam se poděly hradby dnes? Účastníci programu se společně s lektorem vydají na cestu po zbytcích táborské fortifikace a zjistí, jak jednotlivě obranné prvky fungovaly.

Klíčová slova: husitství, Tábor, středověké opevnění, brána, parkán, hradba, bašta, věž, radnice, vodárenská věž, kašna, sklepení

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas

Učivo:

  • Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí
  • Současnost a minulost našem životě – proměny způsobu života, bydlení
  • Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,
  • Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, didaktická hra, dramatizace.

Doba trvání: 90  – 120 minut

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorský program nabízíme od května do října, ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 70,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.

PARKOVÁNÍ V TÁBOŘE