Opevněné město Tábor

11. 3. 2015  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ

Cílová skupina: 3. – 5. třída ZŠ

Termín: 1. května – 31. října

Místo konání: Tábor – Stará radnice, Žižkovo nám. 1, Bechyňská brána, Kotnov, Staré Město

Anotace: Co je to barbakán, cimbuří nebo bašta? Které hradbě se říká parkánová? Kdo založil město Tábor? Jak dlouho odolávalo jeho důmyslné opevnění nepřátelům a kam se poděly hradby dnes? Účastníci programu se společně s lektorem vydají na cestu po zbytcích táborské fortifikace a zjistí, jak jednotlivě obranné prvky fungovaly.

Klíčová slova: husitství, Tábor, středověké opevnění, brána, parkán, hradba, bašta, věž, radnice, vodárenská věž, kašna, sklepení

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas

Učivo:

  • Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí
  • Současnost a minulost našem životě – proměny způsobu života, bydlení
  • Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,
  • Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, didaktická hra

Doba trvání: 120 minut

Vstupné: 70 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 734 570 334). Lektorský program nabízíme ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. 

PARKOVÁNÍ V TÁBOŘE

PROSÍME DOBŘE SE OBLEČTE, PROGRAM SE ZČÁSTI ODEHRÁVÁ VENKU, V MUZEU JE ZIMA.