Vyžádané informace

1. 1. 2015  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Dokumenty

Vyžádané informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2016

Žádost – smlouvy OSA, INTERGRAM…

2021

Žádost o informace o platech a odměnách

2022

Žádost o informace:

 • Obsah žádosti:
  • Organizační struktura, Organizační řád, Pracovní řád, Spisový a skartační řád, Etický kodex
  • Seznam zaměstnanců od úrovně statutárního zástupce do úrovně vedoucího oddělení a funkce
  • Výroční zpráva o činnosti a hospodaření z let 2020, 2021
  • Plán rozpočtu pro rok 2022, 2023, Programy a projekty od současnosti na další období
  • Seznam externích poradců v oblasti právních služeb, Ostraha majetku a ekonomika v rozsahu – název, IČO, sídlo, odpovědná osoba, předmět a lhůty plnění, výše finančního ohodnocení
  • Seznam odborových organizací (název, IČO, sídlo a statutární zástupce) a Kolektivní smlouva
  • Ediční činnost od roku 2010
 • Žádost o  informace podle zák._106/1999 (2022-11)
 • Odpověď na žádost o informace
 • Přílohy odpovědi (popř. odkaz):
 1. Organizační struktura HMT k 2021-01-01
 2. Směrnice č. 1 Organizační řád HMT
 3. Směrnice č. 2 Pracovní řád HMT
 4. Směrnice č. 7 Spisový a skartační řád
 5. Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí ICOM a Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea
 6. Vedoucí pracovníci HM
 7. Výroční zpráva za r. 2020
 8. Výroční zpráva za r. 2021
 9. Finanční plán 2022 a 2023
 10. Ediční činnost Husitského muzea 2010-2022