Dokumenty

Ochrana osobních údajů

Informace o zabezpečení osobních údajů v Husitském muzeu:

Od 25. 5. 2018 se Husitské muzeum řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Všechny osobní údaje zaměstnanců, partnerů, autorů, badatelů, vědců, účastníků akcí a ostatních subjektů údajů jsou zabezpečeny podle ustanovení tohoto Nařízení.

více info

Cena Gloria musaealis pro národopisnou expozici

2. místo v soutěži Gloria musaealis pro expozici Život na Blatech a Kozácku!

Na slavnostním vyhlášení vítězů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis za rok 2017, konaném 17. 5. 2018 v Obecním domě v Praze, získalo významné ocenění také Husitské muzeum v Táboře, resp. jeho pobočka – Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. 

více info

Profesní životopisy vedoucích pracovníků HM

více info

Etický kodex ICOM

Husitské muzeum v Táboře se ve své činnosti řídí zásadami dle etických kodexů ICOM:

Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí ICOM (Code of…

více info