Husitský Tábor

Journal for the history of reformation thought and culture from the medieval to the modern age

ISSN: 0231-6080

Vychází od roku 1978, od čísla 16 (2009) 1x ročně jako recezované periodikum.

Časopis Husitský Tábor je mezinárodní platformou pro bádání o husitství, dějinách pozdního středověku v evropském kontextu, a rovněž o husitských tradicích v moderní době. Soustřeďuje se na interdisciplinární přístupy k těmto tématům, jež zahrnují politické dějiny, dějiny válečnictví, každodenního života, materiální kultury, dějiny idejí, náboženství, myšlení a filozofie, a také archeologické výzkumy. Je určen pro domácí a zahraniční odborníky, stejně jako pro neprofesionální zájemce o husitství a evropský pozdní středověk (resp. o historické tradice těchto fenoménů). Přináší tedy obsáhlá anglická shrnutí k českým příspěvkům a počítá s publikací článků zahraničních autorů v původních jazycích.

Vědecká rada / Board of Advisors

hua tABORMartin Čapský (Opava)
Petr Čornej (LA Josefa Škvoreckého Praha)
Miloš Drda (Tábor)
Ivan Hlaváček (Praha)
Petr Hlaváček (Praha)
David R. Holeton (Praha)
Kristina Kaiserová (Ústí n. Labem)
Antonín Kalous (Olomouc)
Petr Klučina (Praha)
Jiří Kořalka (Praha)
Rudolf Krajíc (Tábor)
Doubravka Olšáková (Praha)
Miloslav Polívka (Praha)
Robert Šimůnek (Praha)
František Šmahel (CMS Praha)

Mezinárodní vědecká rada / International Board of Advisors

Stanisław Bylina (IH PAN Warszawa)
Zdeněk V. David (Washington D.C.)
Winfried Eberhard (GWZO Leipzig)
Franz Fuchs (Universität Würzburg)
Wojciech Iwańczak (Instytut Historii, Akademia Świętokrzyska, Kielce)
Paweł Kras (Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin)
Olivier Marin (Université Paris-Nord)
David Mengel (Xavier University, Cincinnati, Ohio)
James R. Palmitessa (Western Michigan University, Kalamazoo)
Vladimír Segeš (Vojenský historický ústav Bratislava)
Uwe Tresp (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)