Chodby středověkého podzemí

podzemí

Rozsáhlé sklepy z 15. a 16. stol. byly vyhloubeny ve skalním podloží v hloubce až 16 metrů a jsou zajíma­vou technickou památkou pozdního středověku. Prohlídková trasa má délku přibližně 500 metrů a vznikla roku 1947 propojením sklepů pod Žižkovým náměstím. Vstup je ze staré radnice, výstup v domě čp. 6.

Od počátku husitského osídlení vznikaly městské sklepy jako nedílná součást hospodářského zázemí středověkého domu. Kromě uchovávání potravin a nápojů sloužily sklepy i jako útočiště před nepřítelem a zejména před ničivými požáry, jež v minulosti několikrát těžce město poškodily. Rozloha táborských sklepů je obdivuhodná. Některé prameny uvádějí celkovou délku až 14 kilometrů. Mnohde vytvářejí tři patra podzemí. Teplota se zde pohybuje po celý rok kolem 10 °C. V roce 1947 došlo z podnětu architekta Vojtěcha Kraupnera k propojení sklepů několika domů, takže vznikl prohlídkový okruh pro návštěvníky o délce asi 500 metrů. Okruh začíná ve sklepení staré radnice, kde je také umístěno lapidárium, a sleduje linii domů na jižní a východní straně Žižkova náměstí. Končí v podzemí domu čp. 6 na severní straně náměstí. Zde nalezne návštěvník také malou expozici, která dokumentuje práci v podzemí v 15. století.

Video (Nikola Monhartová, 2017)

Virtuální prohlídka

Otevírací doba Velikonoce 2024

Velikonoce 2024 | Stará táborská radnice | otevírací doba

expozice Husité – středověké podzemí – gotický sál – muzejní obchod

7. 3. „Škaredá středa“ – otevřeno 10-17 hod.

28. 3. „Zelený čtvrtek“ – otevřeno 10-17 hod.

29. 3. „Velký pátek“ – zavřeno

30. 3. „Bílá sobota“ – otevřeno 10-17 hod.

31. 3. „Neděle velikonoční“ – otevřeno 13-17 hod.

´1. 4. „Pondělí velikonoční“ – otevřeno 13-17 hod.

všechny akce