Expozice Tábor, pevnost spravedlivých i královské město

Stálá expozice k dějinám Tábora od pravěku do konce třicetileté války. Otevřeno květen – září od úterý do neděle v čase 9 – 17 hodin.

Expozice v prostoru národní kulturní památky Bechyňská brána a věž Kotnov představuje světoznámý fenomén husitské pevnosti Hradiště hory Tábor, ale také neméně zajímavý příběh prvního založení města, dávné osídlení či naopak rozvoj v raném novověku. Na návštěvníky čekají zajímavé exponáty se sbírek Husitského muzea, modely, dioramata, kiosky s digitálním obsahem, ale také část Táborského pokladu, který měl do roku 2017 své místo ve sladovně bývalého pivovaru. Na své si přijdou i děti, na které je pamatováno s interaktivními prvky. Dokladem pravěkého osídlení je například slavný keltský kančík, dobu Přemyslovského Hradiště pak připomene model hradu. Přerod husitské obce spravedlivých v královské město se prolne ve vyšších patrech, kde si každý bude moci osahat interaktivní model měšťanského domu. Výstup na Kotnov připomene původní účel věže jako obranného prvku města.

 

BB_billboard_2020 Otevírací doba a vstupné


Kompletní tiráž expozice (PDF)

Aktuality k expozici

Dokumentární filmy k expozici:

»Bronzová sekerka« Režie Jan Míka, Filmofon 2019

Osmisměrka k filmu Bronzová sekerka

»Opevnění Tábora« Režie Jan Míka, Filmofon 2019

Puzzle k filmu Opevnění Tábora

»Proměny Tábora«
Režie Jan Míka, Filmofon 2019

Kvíz k filmu Proměny Tábora

Expozice otevřená k 600. výročí založení města vznikla v rámci projektu Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice (CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295). V rámci IROP – výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek – SC 3.1 získalo město Tábor finanční prostředky na obnovu objektu a rozšíření expozice NKP v Táboře. Přidělená dotace bude využita na obnovu vnějšího pláště, vnitřních prostor se současným rozšířením výstavních ploch. Cíl: odstranění špatného technického stavu některých stavebních konstrukcí objektu a úprava prostor expozice – rozšíření do dalších pater NKP. Realizace: 2017/2020.