Gotický sál

Gotický radniční sál je druhý největší svého druhu v zemi. Nejvýznamnější památkou je zde kamenný znak s postavičkami Jana Žižky a Jana Husa. Stará táborská radnice je jednou z nejvýznamnějších pozdně gotických profánních staveb v Čechách. Roku 1521 stavbu dokončil architekt Wendel Roskopf, později byla barokně upravena a roku 1878 přestavěna architektem Josefem Niklasem do nynější pseudogotické podoby. Poslední rekonstrukce byla dokončena v roce 2020.

Nová virtuální prohlídka X/2020
Starší virtuální prohlídka z doby před opravou

sál nový

LETNÍ VEČER S OSKAREM NEDBALEM A JEHO PŘÁTELI

16‎. 7. 2023 | 18:00 | Gotiký sál Staré táborské radnice | Žižkovo nám. 1

Koncert pedagogů ZUŠ O. Nedbala

Ludmila Peřinová – zpěv, přednes, Eva Peřinová a Blanka Novotná – klavír, Veronika Sychová – violoncello, Jiří Sycha – housle. Na programu skladby O. Nedbala, A. Dvořáka, J. B. Foerstera aj.

Pořádá Mezinárodní společnost Oskara Nedbala ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře s podporou města Tábora

všechny akce