Gotický sál

Gotický radniční sál je druhý největší svého druhu v zemi (300 m2). Nejvýznamnější památkou je zde kamenný městský znak s postavičkami Jana Žižky a Jana Husa. Stará táborská radnice je jednou z nejvýznamnějších pozdně gotických profánních staveb v Čechách. Roku 1521 stavbu dokončil architekt Wendel Roskopf, později byla barokně upravena a roku 1878 přestavěna architektem Josefem Niklasem do nynější pseudogotické podoby. Poslední rekonstrukce byla dokončena v roce 2020.

Otevírací doba a vstupné

Nová virtuální prohlídka X/2020
Starší virtuální prohlídka z doby před opravou
Gotický sál Staré táborské radnice Kamenný znak Tábor 1517 Wendel Roskopf
Gotický sál Staré táborské radnice. Jezdecká socha Jana Žižky (Bohumil Kafka, 1934). Jan Žižka - jezdecká socha, autor Bohumil Kafka 1934 Gotický sál Staré radnice v Táboře Gotický sál – postavení na koncert

 

Aktuálně v gotickém sále