Koncerty

Táborský triptych 2023

Kostel Narození Panny Marie v Táboře | nám. Mikuláše z Husi | cyklus koncertů

12. ročník cyklu koncertů staré hudby…

Také v letošním roce je připravena trojice letních koncertů staré hudby, které zazní v kostele Narození Panny Marie v Táboře na nám. Mikuláše z Husi vždy od 18 hodin. Cyklus pořádá Husitské muzeum s podporou města Tábora.

více info

MAMMAS & MAMMAS + DOMINO

10. 6‎. 2023 | 18:00 | Rajský dvůr augustiniánského kláštera v Táboře | nám. Mikuláše z Husi 44

Husitské muzeum a pěvecký sbor DOMINO Tábor
Vás zvou na

Sborový dýchánek nevážně vážně
s dámským pěveckým uskupením MAMMAS & MAMMAS

více info

LETNÍ VEČER S OSKAREM NEDBALEM A JEHO PŘÁTELI

16‎. 7. 2023 | 18:00 | Gotiký sál Staré táborské radnice | Žižkovo nám. 1

Koncert pedagogů ZUŠ O. Nedbala

Ludmila Peřinová – zpěv, přednes, Eva Peřinová a Blanka Novotná – klavír, Veronika Sychová – violoncello, Jiří Sycha – housle. Na programu skladby O. Nedbala, A. Dvořáka, J. B. Foerstera aj.

Pořádá Mezinárodní společnost Oskara Nedbala ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře s podporou města Tábora

více info