Poradní orgány

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost

Poradním orgánem ředitele Husitského muzea pro záležitosti péče o sbírku je Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost. Je jmenován v souladu s Režimem zacházení se sbírkou Husitského muzea v Táboře a jeho činnost se řídí jednacím řádem.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Husitského mueza v Táboře

(od roku 2022)

předseda:

RNDr. Daniel Abazid

Husitské muzeum
více info