Otevírací doba a vstupné

 

Вхiд дла жителiв України безкоштовний. | Pro občany Ukrajiny vstup zdarma.
Prosíme o objednávání hromadných výprav do expozice Husité a do středověkého podzemí předem. Objednané výpravy mají přednost. Rádi vám vytvoříme pro vaši skupinu itinerář prohlídky: Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, tel.: 774 059 263,znacka parkoviste objednavky@husitskemuzeum.cz | info k parkování Tábor

Výstavní objekty vstupné Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti)
Otevírací doba
(poslední prohlídka vždy 30
min. před koncem otevírací
doby)
základní snížené
TÁBOR
Stará radnice Žižkovo náměstí 1

EXPOZICE HUSITÉ

100 190 260 70 130 170 240 450 590

duben–září
út–ne 10–17
říjen–březen
st–so 10–17
a vždy 1. a 8. 5., 5. a 6. 7.,  28. 9., 28. 10. a 17. 11.
(poslední prohlídka expozice 16.30, podzemí 16.00)

STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ 100 70 240

GOTICKÝ SÁL
+ VÝSTAVY

50 30 100
TÁBOR
Bechyňská brána
Klokotská ulice
EXPOZICE TÁBOR – PEVNOST SPRAVEDLIVÝCH I KRÁLOVSKÉ MĚSTO A VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOTNOV
100 70 240 květen – září
út–ne 10–17*
a vždy 1. a 8. 5., 5. a 6. 7., 28. 9.
(poslední prohlídka expozice 16.30)
TÁBOR
Augustiniánský klášter
Mikuláše z Husi 44
GALERIE AMBIT
RAJSKÝ DVŮR
_ _ _ V sezóně 2024 objekt z ekonomických důvodů uzavřen.
SEZIMOVO ÚSTÍ
Dr. E. Beneše 1138
PAMÁTNÍK A VILA DR. EDVARDA BENEŠE,
prezidenta republiky***
100 70 240 květen–září
út–ne 9–16 a vždy 28. 5., 5., 6. a 16. 7., 3. 9.,
28. 9., 28. 10.
(poslední vstup na prohlídkový okruh 60 min. před koncem otevírací doby)říjen po–pá pouze pro předem objednané školní skupiny

Výstavní objekty vstupné Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti)
Otevírací doba
(poslední prohlídka vždy 30
min. před koncem otevírací
doby)
základní snížené
SOBĚSLAV
ROŽMBERSKÝ
DŮM
Petra Voka 152
expozice
PŘÍRODA TÁBORSKA
a SOBĚSLAV, MĚSTO PĚTILISTÉ RŮŽE
    –  –    –  V sezóně 2024 objekt z technických důvodů uzavřen.
krátkodobé výstavy
SOBĚSLAV
SMRČKŮV DŮM
nám. Republiky 107
expozice ŽIVOT NA BLATECH A KOZÁCKU, OTAKAR OSTRČIL A SOBĚSLAV a KRAJINA TÁBORSKA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 60 80 40 50 140 180 27. 4. 2024 – 29. 9. 2024
30. 11. 2024 – 5. 1. 2025
út–ne 10–12 / 12.30–17*
a vždy 1. a 8. 5., 5. a 6. 7.,
28. 9.
krátkodobé výstavy 30 20 60
VESELÍ
NAD LUŽNICÍ
WEISŮV DŮM
nám. T. G. Masaryka 111
expozice ŽIVOT VE MĚSTĚ, KAREL WEIS A BLATA a MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ 60 80 40 50  140 180 27. 4. 2024 – 29. 9. 2024
út–ne 10–12 / 12.30–17*
a vždy 1. a 8. 5., 5. a 6. 7., 28. 9.
krátkodobé výstavy 30 20 60

*Předem objednané skupiny od 9.00 bez příplatku.

Snížené vstupné:

 • žáci základních škol všech typů
 • studenti středních a vysokých škol po předložení dokladu o studiu
 • senioři nad 65 let
 • držitelé průkazu ZTP
 • držitelé průkazů ISIC, ITIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP, Evropská karta mládeže EYCA, Asociace průvodců ČR/WFTGA Cultour Card
 • držitelé průkazu Asociace průvodců ČR / WFTGA Cultour Card
 • rodiny s průkazem Fondu ohrožených dětí
 • držitelé jízdenek ČD Bonus Jihočeský (spolu s platnou jízdenkou)

Volný vstup:

 • děti do 6 let
 • pedagogický doprovod (1 osoba na minimálně 10 dětí či studentů)
 • držitelé průkazů AMG, Rada galerií ČR, Zväz múzeí na Slovensku, Rada galérií Slovenska, Český výbor ICOM a Slovenský komitét ICOM
 • držitelé průkazu zaměstnance pro volné resortní vstupné ministerstva kultury s platnou nálepkou∗∗
 • držitelé průkazu ZTP/P (průvodci)
 • všichni návštěvníci ve dnech volného vstupu
 • váleční uprchlíci na území ČR (vízum strpění)
 • všichni občané Ukrajiny

) 28. května – výročí narození Edvarda Beneše, 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (státní svátek), 6. července – Den upálení mistra Jana Husa (stání svátek), 16. července – výročí narození Hany Benešové, 3. září – výročí úmrtí Edvarda Beneše, 28. září – Den české státnosti (státní svátek), 28. října – Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

∗∗) Volné resortní vstupné ministerstva kultury ve formě 1 + 0 se vztahuje na pracovníky těchto institucí: Česká filharmonie, Husitské muzeum v Táboře, Institut umění – Divadelní ústav Praha, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Ministerstvo kultury, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Muzeum romské kultury, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum umění Olomouc, Národní divadlo, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní knihovna ČR, Národní muzeum, Národní muzeum v přírodě, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Národní ústav lidové kultury, Památník Lidice, Památník národního písemnictví, Památník Terezín, Pražský filharmonický sbor, Slezské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

***) Individuální prohlídkový okruh nově začíná v Památníku dr. Edvarda Beneše a přilehlým parkem pokračuje do Vily Hany a Edvarda Benešových, kde je možné během prohlídky objektu využít audio průvodce. Prohlídku není nutné předem rezervovat. Poslední vstup je možný 60 minut před koncem otevírací doby. Prohlídky zajišťují ve spolupráci Úřad vlády ČR a Husitské muzuem v Táboře.


Slevy

Slevová karta Toulavka, JIKORD plus

 • Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního, sníženého a rodinného vstupného
 • Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 20 Kč ze základního, sníženého a rodinného vstupného
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 10 Kč ze základního, sníženého a rodinného vstupného (platí i pro kumulované vstupenky)

Seinor pas

 • Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného
 • Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného
 • Památník dr. Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí – držitelé průkazů sleva 10 Kč ze základního a sníženého vstupného
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 10 Kč ze základního
  a sníženého vstupného (platí i pro kumulované vstupenky)

Rodinné pasy

 • Stará radnice, Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 20 Kč z rodinného vstupného
 • Památník dr. Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí – držitelé průkazů zdarma
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 10 Kč z rodinného
  vstupného (platí i pro kumulované vstupenky)

Skupiny nad 20 osob

 • 10% skupinová sleva pro předem objednané skupiny do více expozic (při nákupu na hromadnou vstupenku)

Lektorské programy pro školy (pouze pro předem objednané skupiny)

 • Expozice v Táboře – Stará radnice (expozice Husité) a Bechyňská Brána (expozice Tábor, pevnost spravedlivých i královské město): 70 Kč za žáka
 • Ostatní expozice a krátkodobé výstavy: 40 Kč za žáka
 • Lektorské programy pro MŠ: 40 Kč za žáka 
 • Lektorské programy v objektech Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 40 Kč za žáka
 • Přírodovědné lektorské programy v terénu (příp. současně v terénu a v objektu BM) 70 Kč za žáka

Speciální prohlídky, programy a exkurze

 • Kostýmované prohlídky Středověkého podzemí v Táboře 130 Kč (snížené vstupné 100 Kč).
 • Putování s rytířem Rolandem (Středověké podzemí v Táboře) 130 Kč (snížené vstupné 100 Kč).

Dny volného vstupu  >>>


Příplatky a zvláštní služby

 • Výklad v cizím jazyce pro předem objednané skupiny (k dispozici pro prohlídku středověkého podzemí): 300 Kč za skupinu.
 • Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu: příplatek 100% k ceně vstupného, nejméně však 600 Kč, v objektu Staré radnice 800 Kč (expozice Husité, Chodby středověkého podzemí a gotický sál). Prohlídky mimo otevírací dobu budou umožněny v závislosti na provozně-technických možnostech Husitského muzea v Táboře a vždy nejpozději do 21 hod.
 • WC karta: držitelé WC karet mohou bezplatně využít toalety ve všech přístupných objektech Husitského muzea (www.crohn.cz | www.wckarta.cz | www.wckompas.cz)

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KOMERČNÍ ÚČELY, FILMOVÁNÍ

 • Jednorázový poplatek za fotografování pro komerční účely 2.000 Kč
 • Filmování – za každou započatou hodinu 3.000 Kč/hod.
 • Fotografování pro komerční účely a filmování je splatné předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1 a je možné jen v případě uzavření licenční smlouvy. Uzavření expozic pro návštěvníky je možné pouze ve výjimečných případech na dobu nezbytně nutnou a za příplatek 100% k základní hodinové sazbě.
 • Fotografování bez stativu pro vlastní potřebu zdarma.

PRONÁJMY VYBRANÝCH PROSTOR V AUGUSTINIÁNSKÉM KLÁŠTEŘE, TÁBOR, čp. 44

Pronájem je možný v pracovní dny, resp. v otevíracích dnech v čase 8 – 17 hod., DPH účtováno v sazbě 21%.

prostor cena bez DPH
mimo topnou sezónu v topné sezóně
(dle aktuální klimatické situace, ale vždy od 1. 10. do 30. 4.)
a) Přednáškový sál 1400 Kč / 120 minut,
dále 700 Kč za každých započatých 60 min.
a + b dohromady

2400 Kč / 120 minut,
dále 1200 Kč za každých započatých 60 min.

2400 Kč / 120 minut,
dále 1200 Kč za každých započatých 60 min.
a + b dohromady

4400 Kč / 120 minut,
dále 2200 Kč za každých započatých 60 min.

b) Rajský dvůr včetně zázemí 1400 Kč / 120 minut,
dále 700 Kč za každých započatých 60 min.
2200 Kč / 120 minut,
dále 1000 Kč za každých započatých 60 min.

Účinnost od 1. 2. 2024  Ceník vstupného a otevírací doby je v originále k nahlédnutí na každém pokladním místě.

Návštěvní řád (dokument PDF)

Vstupné a otevírací doba_platnost od 1. 2. 2024 (dokument PDF)

Bez názvu