Otevírací doba a vstupné


Вхiд дла жителiв України безкоштовний. | Pro občany Ukrajiny vstup zdarma.


Sezóní expozice Husitského muzea v Táboře a Blatského muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí se pro veřejnost otevírají 29. 4. 2023.

Ceník platný od 1. 10. 2022

Prosíme o objednávání hromadných výprav do expozice Husité a do středověkého podzemí předem. Objednané výpravy mají přednost. Rádi vám vytvoříme pro vaši skupinu itinerář prohlídky.

Stará táborská radnice, Žižkovo nám. 1, tel.: 774 059 263, objednavky@husitskemuzeum.cz

Výstavní objekty vstupné Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti)
Otevírací doba
(poslední prohlídka vždy 30
min. před koncem otevírací
doby)
základní snížené
TÁBOR
Stará radnice Žižkovo náměstí 1
EXPOZICE HUSITÉ

od 1. 10. 2022 uzavřena – v rekonstrukci

předpokládané otevření nové expozice od 12. 10. 2023
duben – září
út–ne 9–17
říjen – březen
st–so 9–17; ne 13–17
a vždy 1. a 8. 5., 5. a 6. 7.,  28. 9., 28. 10. a 17. 11.
(poslední prohlídka expozice 16.30, podzemí 16.00)
STŘEDOVĚKÉ PODZEMÍ 80 60 200 250 
GOTICKÝ SÁL
+ VÝSTAVY
 40  30  
TÁBOR
Bechyňská brána
Klokotská ulice
EXPOZICE
TÁBOR – PEVNOST SPRAVEDLIVÝCH
I KRÁLOVSKÉ MĚSTO
A VYHLÍDKOVÁ
VĚŽ KOTNOV
80 60 200 29. 4. 2023 – září
út–ne 9–17
a vždy 1. a 8. 5., 5. a 6. 7., 28. 9.
(poslední prohlídka expozice 16.30)
TÁBOR
Augustiniánský klášter
Mik. z Husi 44
GALERIE AMBIT
RAJSKÝ DVŮR
vstup zdarma 29. 4. 2023 – září
út–ne 10–12, 12.30–17
a vždy 1. a 8. 5., 5. a 6. 7., 28. 9.
SEZIMOVO ÚSTÍ
Dr. E. Beneše 1138
PAMÁTNÍK DR. EDVARDA BENEŠE,
prezidenta republiky
40 20 80

červenec–srpen
út – pá 9–12 / 12.30–16
so + ne 10–12 / 12.30–17

29. 4. 2023 –červen, září–říjen
pá 9–12 / 12.30–16
so + ne 10–12 / 12.30–17

a vždy 28. 5., 5., 6. a 16. 7., 3. 9., 28. 9., 28. 10.

Výstavní objekty vstupné Rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti)
Otevírací doba
(poslední prohlídka vždy 30
min. před koncem otevírací
doby)
základní snížené
SOBĚSLAV
ROŽMBERSKÝ
DŮM
Petra Voka 152

expozice
PŘÍRODA TÁBORSKA
a SOBĚSLAV, MĚSTO PĚTILISTÉ RŮŽE

50  60 100 30 40 60 100 120 200 29. 4. 2023 – září
út – ne 9–12 / 12.30–17
a vždy 1. a 8. 5., 5. a 6. 7.,
28. 9.
krátkodobé výstavy 30 20 60
SOBĚSLAV
SMRČKŮV DŮM
nám. Republiky 107

expozice
ŽIVOT NA BLATECH A  KOZÁCKU

50 60 30 40 100 120 29. 4. 2023 – září
út – ne 9–12 / 12.30–17
a vždy 1. a 8. 5., 5. a 6. 7.,
28. 9.
krátkodobé výstavy 20 10 40
VESELÍ
NAD LUŽNICÍ
WEISŮV DŮM
nám. T. G. Masaryka 111
modelové kolejiště Veselí nad Lužnicí a krajina Táborska
50 60 30 40  100 120 29. 4. 2023 – září
út–ne 9–12 / 12.30–17
a vždy 1. a 8. 5., 5. a 6. 7., 28. 9.
krátkodobé výstavy 20 10  40

Snížené vstupné:

 • žáci základních škol všech typů
 • studenti středních a vysokých škol po předložení dokladu o studiu
 • senioři nad 65 let
 • držitelé průkazu ZTP
 • držitelé průkazů ISIC, ITIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP, Evropská karta mládeže EYCA, Asociace průvodců ČR/WFTGA Cultour Card
 • držitelé průkazu Asociace průvodců ČR / WFTGA Cultour Card
 • rodiny s průkazem Fondu ohrožených dětí
 • držitelé jízdenek ČD Bonus Jihočeský (spolu s platnou jízdenkou)

Volný vstup:

 • děti do 6 let
 • pedagogický doprovod (1 osoba na minimálně 10 dětí či studentů)
 • držitelé průkazů AMG, Rada galerií ČR, Zväz múzeí na Slovensku, Rada galérií Slovenska, Český výbor ICOM a Slovenský komitét ICOM
 • držitelé průkazu zaměstnance pro volné resortní vstupné ministerstva kultury s platnou nálepkou∗∗
 • držitelé průkazu ZTP/P (průvodci)
 • všichni návštěvníci ve dnech volného vstupu
 • váleční uprchlíci na území ČR (vízum strpění)
 • všichni občané Ukrajiny

) 28. května – výročí narození Edvarda Beneše, 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (státní svátek), 6. července – Den upálení mistra Jana Husa (stání svátek), 16. července – výročí narození Hany Benešové, 3. září – výročí úmrtí Edvarda Beneše, 28. září – Den české státnosti (státní svátek), 28. října – Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek)

∗∗) Volné resortní vstupné ministerstva kultury ve formě 1 + 0 se vztahuje na pracovníky těchto institucí: Česká filharmonie, Husitské muzeum v Táboře, Institut umění – Divadelní ústav Praha, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Ministerstvo kultury, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Moravské zemské muzeum v Brně, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Muzeum romské kultury, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Muzeum umění Olomouc, Národní divadlo, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní knihovna ČR, Národní muzeum, Národní muzeum v přírodě, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Národní ústav lidové kultury, Památník Lidice, Památník národního písemnictví, Památník Terezín, Pražský filharmonický sbor, Slezské zemské muzeum, Technické muzeum v Brně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze.


Slevy

Slevová karta Toulavka, JIKORD plus

 • Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního, sníženého a rodinného vstupného
 • Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 20 Kč ze základního, sníženého a rodinného vstupného
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 10 Kč ze základního, sníženého a rodinného vstupného (platí i pro kumulované vstupenky)

Seinor pas

 • Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného
 • Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného
 • Památník dr. Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí – držitelé průkazů sleva 10 Kč ze základního a sníženého vstupného
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 10 Kč ze základního
  a sníženého vstupného (platí i pro kumulované vstupenky)

Rodinné pasy

 • Stará radnice, Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 20 Kč z rodinného vstupného
 • Památník dr. Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí – držitelé průkazů zdarma
 • Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 10 Kč z rodinného
  vstupného (platí i pro kumulované vstupenky)

Skupiny nad 20 osob

 • 10% skupinová sleva pro předem objednané skupiny do více expozic (při nákupu na hromadnou vstupenku)

Lektorské programy pro školy (pouze pro předem objednané skupiny)

 • Expozice v Táboře – Stará radnice (expozice Husité) a Bechyňská Brána (expozice Tábor, pevnost spravedlivých i královské město): 50 Kč za žáka
 • Ostatní expozice a krátkodobé výstavy: 30 Kč za žáka
 • Lektorské programy pro MŠ: 30 Kč za žáka 

Dny volného vstupu  >>>


Příplatky a zvláštní služby

 • Výklad v cizím jazyce pro předem objednané skupiny (k dispozici pro prohlídku středověkého podzemí): 200 Kč za skupinu.
 • Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu: příplatek 100% k ceně vstupného, nejméně však 500 Kč, v objektu Staré radnice 700 Kč (expozice Husité, Chodby středověkého podzemí a gotický sál). Prohlídky mimo otevírací dobu budou umožněny v závislosti na provozně-technických možnostech Husitského muzea v Táboře a vždy nejpozději do 21 hod.
 • WC karta: držitelé WC karet mohou bezplatně využít toalety ve všech přístupných objektech Husitského muzea (www.crohn.cz | www.wckarta.cz | www.wckompas.cz)

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO KOMERČNÍ ÚČELY, FILMOVÁNÍ

 • Jednorázový poplatek za fotografování pro komerční účely 2.000 Kč
 • Filmování – za každou započatou hodinu 3.000 Kč/hod.
 • Fotografování pro komerční účely a filmování je splatné předem v pokladně Husitského muzea v Táboře, Žižkovo nám. 1 a je možné jen v případě uzavření licenční smlouvy. Uzavření expozic pro návštěvníky je možné pouze ve výjimečných případech na dobu nezbytně nutnou a za příplatek 100% k základní hodinové sazbě.
 • Fotografování bez stativu pro vlastní potřebu zdarma.

PRONÁJMY VYBRANÝCH PROSTOR V AUGUSTINIÁNSKÉM KLÁŠTEŘE, TÁBOR, čp. 44

Pronájem je možný v pracovní dny, resp. v otevíracích dnech v čase 8 – 17 hod., DPH účtováno v sazbě 21%. Pronájem mimo stanovenou pracovní dobu lze umožnit pouze pokud to provozně – technické podmínky dovolují a při zajištění výkonu provozní služby. Akce musí skončit nejpozději ve 23 hod. včetně úklidu, případná produkce musí skončit ve 22 hod.

prostor cena bez DPH
mimo topnou sezónu v topné sezóně
(dle aktuální klimatické situace, ale vždy od 1. 10. do 30. 4.)
a) Přednáškový sál 1200 Kč / 120 minut,
dále 600 Kč za každých započatých 60 min.
a + b dohromady

2200 Kč / 120 minut,
dále 1000 Kč za každých započatých 60 min.

2200 Kč / 120 minut,
dále 1000 Kč za každých započatých 60 min.
a + b dohromady

4000 Kč / 120 minut,
dále 1800 Kč za každých započatých 60 min.

b) Rajský dvůr včetně zázemí 1200 Kč / 120 minut,
dále 600 Kč za každých započatých 60 min.
2200 Kč / 120 minut,
dále 1000 Kč za každých započatých 60 min.

Účinnost od 1. 10. 2022  Ceník vstupného a otevírací doby je v originále k nahlédnutí na každém pokladním místě.

Návštěvní řád (dokument PDF)

Bez názvu