Odborná praxe

Studentská praxe

V Husitském muzeum mohou studenti vysokých a středních škol vykonávat neplacenou praxi na odborných pracovištích i v provozu během celého roku.
Náplň práce a konkrétní úkoly vycházejí z domluvy mezi vedoucím oddělení a studentem. Počty studentů nejsou určeny a odvíjejí se od momentální potřeby a možností jednotlivých pracovišť. Informujte se proto v předstihu u vedoucího příslušného oddělení muzea.

Vysokoškolští a středoškolští studenti knihovnictví mohou vykonávat praxi v muzejní knihovně.

Historické oddělení (Tábor)

Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., vedoucí historického oddělení – vybiral@husitskemuzeum.cz; Jindřiška Vacková, knihovnice – vackova@husitskemuzeum.cz

Archeologické oddělení (Tábor)

Vysokoškolští studenti archeologie se mohou zúčastnit terénních výzkumů i zapojit do práce odborného pracoviště. Nabídka míst se vždy odvíjí od charakteru probíhajících výzkumů a personálních možností.

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc., vedoucí archeologického oddělení – krajic@husitskemuzeum.cz

Oddělení programů a expozici (Tábor)

Studenti vysokých škol z oblasti cestovního ruchu a kulturního provozu a středoškolští studenti mohou zastávat pozici kustoda. Studenti pedagogických oborů a oborů spojených s teorií kultury se mohou zapojit do tvorby lektorských a animačních programů. Studenti dějin umění a estetiky se mohou v rámci praxe podílet na výstavním provozu a tvorbě doprovodných výstavních programů.

Kontaktní osoba: Kateřina Nimrichtrová, vedoucí oddělení programů a expozic – nimrichtrova@husitskemuzeum.cz

Blatské muzeum (Soběslav)

Vysokoškolští studenti historie, etnografie, knihovnictví a příbuzných oborů a studenti přírodovědných oborů se mohou v rámci praxe podílet na doplňování sbírkových databází v programu DEMUS. Od května do září mohou studenti oborů spojených s cestovním ruchem a animací kulturních památek zastávat pozici kustoda.

Kontaktní osoba: RNDr. Daniel Abazid, vedoucí Blatského muzea – abazid@husitsemuzeum.cz