Přednášky

Pokusy o založení gymnázia v Táboře v 17. a 18. století

20. 10. 2022 | 17:30 | augustiniánský klášter – přednáškový sál

Pokusy o založení gymnázia v Táboře v 17. a 18. století – přednáší PhDr. Václav Bartůšek, historik a archivář z Benešova.

O dějinách táborského školství a o dlouho nenaplněných snahách založit v Táboře klasické gymnázium, které vyústily nakonec ve vznik reálného gymnázia jakožto nového typu školy, promluví benešovský historik a archivář Václav Bartůšek.

více info

Přednáškový cyklus „Barevný čtvrtek“ v Táboře – 44. ročník (2022–2023)

Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Palackého ul., ve čtvrtek od 19.00, vstupné 50 Kč
Koordinátor přednáškového cyklu: RNDr. Daniel Abazid

Přednáškový cyklus „Barevný čtvrtek“ 44. ročník

více info

Guttmannové a Gutmansthalové. Rod s kořeny v Táboře a jeho osudy v letech 1770–1945.

6. 10. 2022 | 17:30 | augustiniánský klášter – přednáškový sál

Guttmannové a Gutmansthalové. Rod s kořeny v Táboře a jeho osudy v letech 1770–1945. Přednáší Karel Vošta, historik z Radenína.

Přednáška pojednává o židovském rodě a jeho aktivitách ve městě a okolí, i o liniích rodu, které přijaly katolickou víru a nezanedbatelně se zapsaly do historie jak rodného města, tak některých vzdálených míst v rakouské monarchii.

více info

Cyklus historicko-vlastivědných přednášek podzim 2022

podzim 2022 | cyklus přednášek

Přednášky se konají (pokud není uvedeno jinak)  v přednáškovém sále augustiniánského kláštera na náměstí Mikuláše z Husi 44 s bezbariérovým přístupem vždy od 17:30. Vstup volný.

více info

Betlémy na Táborsku

Videopřednáška / dokument (18 minut)

Mgr. Ludmila Mikulová z Husitského muzea Vás ve své adventně vánoční přednášce zve do Betléma, vysvětluje historické pozadí obliby scenérie betlémských jesliček a představuje krásu tradičních figurkových betlémů na příkladech z táborského regionu.

více info

Táborsko jako duchovní krajina III – Křížové cesty

videopřednáška | dokument (18:16 minut)

Mgr. Ludmila Mikulová Vás ve třetím pokračování svého cyklu videopřednášek Táborsko jako duchovní krajina zavede ke křížovým cestám. Nejprve objasní historii a vývoj tohoto fenoménu západní katolické zbožnosti, který k sobě váže nejen řadu uměleckých památek minulosti, ale také současnou tvorbu malířskou, sochařskou i architektonickou.

více info