Augustiniánský klášter

Husitské muzeum v Táboře - bývalý augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi (foto Zdeněk Prchlík ml.)

Klášter bosých augustiniánů s kostelem Narození Panny Marie je raně barokní stavba z let 1642–1666. Budova kláštera zrušeného za josefinských reforem byla v polovině 19. stol. přestavěna na věznici a v této podobě se dochovala dodnes. Od 90. let 20. století zde sídlí ředitelství a odborná pracoviště Husitského muzea v Táboře. V letech 2017–2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která rehabilitovala základní prvky někdejšího kláštera, rajský dvůr a ambit.

 

knihovna | přednáškový sál | galerie Ambit | rajský dvůr |

HM_logo_A_klaster_barva Adresa:
náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01  Tábor
Handicap_nbezbariérově přístupné

Husitské muzeum v Táboře - bývalý augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi (foto David Peltán)

Galerie Ambit

 

Přednáškový sál

 

Průčelí budovy kláštera

 

Rajský dvůr