Tradiční židovské melodie a slavné křesťanské skladby

7. 1. 2020  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Koncerty
Alexander-Shonert

7. 3. 2020 | 19.00 | Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Koncert k památce československých obětí holocaustu
pořádaný ve spolupráci se spolkem Hadasa Tábor a Divadlem Oskara Nedbala.

Účinkuje Duo Shonert – Alexander Shonert, housle a Natalia Shonert, klavír

Vstupné 150 Kč. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji a pokladně Divadla Oskara Nedbala.


Duchovní kořeny vážné hudby evropské hudební tradice jsou křesťanské, vyrůstají z odkazu jak novozákonní, tak i starozákonní inspirace. Tyto dva zdroje spolu úzce souvisejí, a to jak v pokračující linii židovské hudební tvorby, tak především v celé šíři duchovního odkazu vážné hudby komponované a interpretované v průběhu několika posledních staletí. Vzájemné ovlivňování těchto inspiračních zdrojů je historicky dávné a navzájem bez sebe vlastně nemyslitelné. Dá se říci, že tak, jako Nový zákon navazuje na Starý zákon, tak i křesťanská duchovní hudba neoddělitelně navazuje na svou starší židovskou sestru.

Tímto koncertem bych rád poukázal na tyto souvislosti, jak výběrem repertoáru, tak i interpretačním uchopením hudebního celku odehraných skladeb. Farnosti, v jejíchž duchovních stáncích bych rád své vystoupení uskutečnil, by tak měly příležitost prostřednictvím této kulturní události zvýraznit témata tvůrčí síly, pokory, zdrženlivosti a společného duchovního prožitku v postním období liturgického kalendáře. Téma sounáležitosti křesťanské kulturní tradice se starozákonní předkřesťanskou tradicí může dát vyniknout hlubším a dávnějším zdrojům půstu jako cesty k osvobození člověka od všednosti a jeho zaslíbení vyšším cílům. Hudební dramaturgie umožňuje poznat těsné propojení těchto dvou společenství víry v jednoho Boha a přispívá tak k prohlubování vzájemné úcty a respektu.Tyto myšlenky bych při prezentaci skladeb také rád zmiňoval a přiměřeně rozvedl.

Alexander Shonert jako zkušený interpret ve svém pečlivě vybraném repertoáru vytváří svým citlivým podáním velkolepý most zvuků zdůrazněný jedinečným prostorem chrámu, který překlenuje temnou řeku předsudků, nenávisti a neporozumění a posluchačům umožňuje bezpečně přejít na druhou stranu.