Černý Janek pro Bronzovou sekerku

23. 6. 2021  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív, Expozice Tábor – pevnost spravedlivých i královské město

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě uspořádalo letošní, již 23. ročník festivalu muzejních filmů MUSAIONFILM. Dva snímky táborského režiséra Jana Míky, které vznikly pro novou expozici Husitského muzea „Tábor – pevnost spravedlivých i královské město“ na Bechyňské bráně v Táboře, získaly významná ocenění: film Opevnění Tábora byl oceněn Stříbrným kopím Černého Janka a film Bronzová sekerka získal hlavní cenu, Černého Janka samotného.

První z filmů se nazývá „Opevnění Tábora“. Názorným způsobem vysvětluje vznik a vývoj fortifikace města od přemyslovského založení ve 13. století až po třicetiletou válku. Objasňuje význam a využití jednotlivých prvků pevnostního stavitelství, jako jsou brány, věže, barbakány a bastiony.

cerny-janekDruhý film pod názvem „Bronzová sekerka. Cesta z pravěké dílny do muzejnímu expozice“ přibližuje způsoby, jakými se významné kulturní artefakty – pozůstatky lidské činnosti z pradávných dob – uchovávají pro dnešní dobu a zpřístupňují našemu poznání prostřednictvím muzejních expozic.

V obou případech byl tvůrcem filmů režisér Jan Míka se svým týmem, přičemž na námětu a zpracování se významně podíleli odborní pracovníci Husitského muzea. Je velkým úspěchem všech autorů a spoluautorů obou filmů, že jejich dílo bylo porotou filmového festivalu vysoce hodnoceno.

Zdeněk Vybíral a Jan Míka

Zdeněk Vybíral a Jan Míka

Porota ve složení prof. Mgr. Rudolf Adler (FAMU Praha), Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. (MJAK Uherský Brod), Mgr. Jarmila Šlaisová (Impuls Hradec Králové), PhDr. Petr Slinták (ČRo Plus Praha), Václav Hron (TV Noe, Ostrava, Praha) udělila filmu Opevnění Tábora cenu Stříbrné kopí Černého Janka za film s muzejní tématikou vytvořený v profesionální studiové produkci. Bronzová sekerka byla dokonce oceněna hlavní cenou festivalu, Černým Jankem, udělovanou filmům s převažujícím autorským
podílem muzea. Porota vyzdvihla především promyšlenou strukturu scénáře a názorné předvedení muzejní práce. Výrazně ji zaujala evokace historického období, z něhož sekerka pocházela, stejně jako zachycení péče lidí z různých muzejních oborů o předmět od jeho nalezení, konzervaci, uložení, až po vystavení v muzejní expozici.

Výrobu financovalo město Tábor z grantové podpory IROP v rámci projektu Stavební úpravy Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice.

Zprava: Zdeněk Vybíral (vedoucí historického odd. Husitského muzea), Štěpán Pavlík (starosta města Tábora), Jan Míka (režisér), Jakub Smrčka (ředitel Husitského muzea v Táboře)

Zprava: Zdeněk Vybíral (vedoucí historického odd. Husitského muzea), Štěpán Pavlík (starosta města Tábora), Jan Míka (režisér), Jakub Smrčka (ředitel Husitského muzea v Táboře)