Česká královská města a panovnická privilegia ve středověku

3. 3. 2024  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

5. 3. 2024 | 17:30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

Přednáší doc. Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Pro fungování měst ve středověku byla jim adresovaná panovnická privilegia naprosto zásadní. Určovala právní rámec jejich existence, ale častěji se dotýkala záležitostí správního a hospodářského charakteru. Pozornost bude věnována jednotlivým druhům městských privilegií, které se pochopitelně lišily jak po obsahové stránce, tak například po stránce jazykové. Život těchto privilegií ale nekončil v okamžiku jejich doručení do příslušného města. Byla totiž i v dalších desetiletích či staletích různým způsobem využívána. 

Velička plakát