Etický kodex ICOM

21. 1. 2015  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Dokumenty

Husitské muzeum v Táboře se ve své činnosti řídí zásadami dle etických kodexů ICOM:

Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí ICOM (Code of Ethics) byl jednomyslně přijat na 15. valném shromáždění konference ICOM v Buenos Aires v Argentině dne 4. listopadu 1986; jeho změny schválilo 20. valné shromáždění konference ICOM ve španělské Barceloně dne 6. července 2001. Etický kodex se zabývá etikou instituce a profesionálním jednáním, k němuž náleží zejména jednání vůči veřejnosti, jednání při zajišťování akvizici a přístup k péči o sbírky.

Etický kodex pro přírodovědná muzea (Code of Ethics for Natural History Museums) byl přijat generálním sněmem mezinárodní profesní porganizuace muzeí a galerií ICOM 17. 8. 2013 v Rio de Janieru. Smyslem dokumentu je v návaznosti na všeobecný etický kodex definovat podrobné etické zásady jako normativní základ pro profesní praxi přírodovědných muzeí.