Expozice Husité 2023 – autoři a realizace

21. 2. 2024  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Expozice Husité

Expozice Husité | Exhibition “the Hussites”

Husitské muzeum v Táboře | Hussite Museum in Tábor

2023

námět | theme:

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

 

scénář | the scenario:

RNDr. Daniel Abazid

Mgr. Jiří Bumerl

Mgr. František Janda

Mgr. Kateřina Nimrichtrová

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

Mgr. Jitka Vandrovcová

Mgr. Lenka Vandrovcová

Mgr. Monika Vlasáková

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Mgr. Lenka Zajícová

Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.

 

produkce | production:

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

Jiří Pražák

Mgr. Kateřina Nimrichtrová

 

architektonická a scénografická koncepce | architectural and scenographic concept:

st.dio Praha /

Ing. arch. Miroslav Kukrál

Ondřej Rakušan

Jakub Roček

Ľubica Ondošová

 

didaktická koncepce a edukační program | didactic concept and educational programme:

Mgr. Kateřina Nimrichtrová

Bc. et Bc. Prokop Janda

 

grafické řešení | graphic design:

VIVA Design, s.r.o., Tábor /

Gustav Fifka

 

koncepce audiovizuálního obsahu | audiovisual content concepts:

st.dio Praha /

Ing. arch. Miroslav Kukrál, Ondřej Rakušan, Jakub Roček

 

Mgr. Kateřina Nimrichtrová

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

 

námět a scénář úvodního filmu | the theme and script of the introductory movie:

Pavel Jurda

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

 

námět a scénář filmových ukázek zbraní | the theme and script of the movie demonstrations of weapons:

Petr Nůsek

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

 

návrh rekonstrukčního modelu Betlémské kaple | design of the reconstruction model of the Bethlehem Chapel:

Ing. arch. Ondřej Šefců

 

REALIZACE A VÝROBA

 

mobiliář expozice | exhibition furnishings:

Roman Bártů, Praha

 

tisk a výroba grafických panelů | printing and production of graphic panels:

VIVID /

Mgr. Tomáš Růžička

 

RUDI, a.s., Tábor /

Daniel Růžička

 

LUNA ateliér, s.r.o, Praha /

František Neubauer

 

malířské práce |

Ploc, s.r.o., Tábor

 

modely, výtvarné a řemeslné práce | models, arts and handicrafts:

OaJ modely Ostrava /

Ondřej Plachký

Jakub Plachký

Historická řemesla DANAR /

Eva Nová

Aleš Nový

 

Karel Voříšek, Praha 

 

Umělecké kovářství Šmakov.cz, Benešov /

Jan Šmakal

 

Drakkaria, s.r.o., Praha /

Mgr. Jan Biederman, Ph.D.

Mgr. Jan Smolík, Brno

 

AV technika a řídící software | AV technology and control software:

Colsys, s.r.o. Praha /
Ing. Václav Punda

 

lištová svítidla | rail luminaires:

ETNA, s.r.o., Praha / 
Jakub Dohnal

 

výroba AV obsahu | AV content production:

Cellula, s.r.o., Praha /

Ing. arch. Miroslav Kukrál

Ondřej Rakušan

 

úvodní film expozice | introductory movie of the exhibition:

Cinebonbon – Film & Creative Production Brno

produkce BcA. Lukáš Gargulák

režie Pavel Jurda

2010

 

filmové ukázky zbraní | movie demonstrations of weapons:

A.R.G.O. historie pro film, s.r.o., Praha

produkce Petr Nůsek, Eva Hodinová

režie Jaroslav Pelíšek

2023

 

audioguide, překlady textů, nahrávky | audioguide, text translations, recordings:

Gallery service, s.r.o. Praha

 

mobilní aplikace audioguide | audioguide mobile application:

Promotion and Education, s.r.o., Praha

 

3D skeny | 3D scans:

Cellula, s.r.o., Praha 

 

Naše historie, z.s., Chotoviny /

Jiří Šindelář

 

Husitské muzeum v Táboře /

Mgr. Jiří Bumerl

 

příprava a nahrávky písní | preparation and recording of chants:

Gontrassek, Praha /

umělecký vedoucí PhDr. Jan Baťa, Ph.D.

 

popisky v Braillově písmu | Braille labels:

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha /

Michal Sudík

 

realizační tým Husitského muzea v Táboře | the realisation team of the Hussite Museum in Tábor:

Petr Albrecht

Iva Brožová

Mgr. Jiří Bumerl

Ing. Lenka Čechtická

Mgr. František Janda

Bc. et Bc. Prokop Janda

Martin Kovář

Ing. Zdeňka Marešová

Mgr. Magda Martinková

Marta Melicharová

Bc. Kateřina Mikulandová

Martin Mikula

Mgr. Ludmila Mikulová

Mgr. Kateřina Nimrichtrová

Alena Novotná

Jakub Nuhlíček, DiS.

Andrea Oudysová

Jiří Pražák

Bc. Pavla Pražáková

Božena Pražáková

Zdeněk Prchlík

Aleš Slavík

Jana Štědrá

Mgr. Lenka Vandrovcová

Mgr. Jitka Vandrovcová

Vít Vlasák

Mgr. Monika Vlasáková

Mgr. Lenka Zajícová

 

zápůjčky exponátů | loans of exhibits:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Bošín

Náboženská obec Cŕkve československé husitské Chotoviny

Polabské muzeum Poděbrady

Prácheňské muzeum v Písku

 

poskytovatelé obrazových materiálů | illustrative materials providers:

Knihovna Národního muzea, Praha

Národní knihovna ČR, Praha

Národní galerie v Praze

Muzeum fotografie Šechtl & Voseček, Tábor

Muzeum Vysočiny Jihlava

Österreichische Nationalbibliothek Wien

 

Expozice Husité byla vybudována v letech 2021–2023 za finanční podpory zdrojů Evropské unie, Integrovaný regionální operační program, 76. výzva

The Hussite exhibition was built in 2021-2023 with financial support from the European Union, Integrated Regional Operational Programme, 76th Call

 

Projekt „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“

(reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007943) 


hlavní koordinátor | Chief Coordinator:

MgA. Petr Kukla (Regioprojekt, s.r.o.)

 

realizační management | executive management:

Ing. Zdeňka Marešová

Ing. Lenka Čechtická

 

statutární zástupce | statutory representative:

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

 

technické řízení výroby a instalací | technical management of production and installations:

Jiří Pražák

 

administrace výběrových řízení | administration of tenders:

Ing. Dáša Suchánková

 

administrativa a účetnictví | administration and accounting:

Jana Štědrá

Ing. Lucie Wiererová